۲۴ ساعت

16 آگوست
۱۱دیدگاه

بد خواه وطن

تاریخ نشر  دوشنبه   ۲۵  اسد ۱۳۹۵ – ۱۵  آگست  ۲۰۱۶ – هالند
دوستان عزیز و گرامی !
این سروده زیبا از مرحوم رهی معیری شاعر مشهور ایرانی است که خواندم خوشم آمد و آنرا انتخاب نموده با شما دوستان شیریک ساختم . روحش شاد و یادش گرامی باد .
مهدی بشیر
 
بد خواه وطن
 
سروده زیبا از : مرحوم رهی معیری
 
انتخاب از : محمد مهدی بشیر
 
*************
آن درد کدام است که درمان شدنی نیست؟
 
وآن لطمه کدام است که جبران شدنی نیست؟