۲۴ ساعت

08 مارس
۱ دیدگاه

پیام میز مدور کانون هماهنگی زنان افغانستان

تاریخ  نشر  چهار شنبه ۱۸ حوت   ۱۳۹۵ – هشتم   مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

پیام میز مدور کانون هماهنگی زنان افغانستان

به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارچ

بحث ها، موفقیت ها، مشکلات و همزمان عدم موفقیت های جامعه و نهاد های مدنی در مدت این دو سال بعد از جنایت قتل فرخنده نشان میدهد که جستجو برای ریشه یابی این خشونت ها آغاز و به نتایجی رسیده است که در کنار قدردانی از آنان، نیازمندی شدید به پیگیری مبارزه برای مهار کردن و برچیدن زمینه ها و دلایل را نمایانتر میسازد. تنها بر پایۀ این شناخت ها میتوان راه های مؤثر را برای ختم زن ستیزی و پایان خشونت و دهشت پیدا و از آن استفاده کرد

ادامه نوشته…

27 آگوست
۱ دیدگاه

تصامیم پشت پرده

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۷ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترمه دوکتورس  زرغونه عبیدی

محترمه دوکتورس زرغونه عبیدی

تصامیم پشت پرده

 زرغونه عبیدی

در ارتباط به تمام جوانب اهمیت انتخابات سال ۱۹۹۳ در افغانستان که همزمان با خروج عساکر ” ISAF ” میباشد تبصره ها، مقالات، پیام ها و فراخوان های با ارزش نوشته شده و سخن های بجا از جانب صاحب نظران گفته شده است. اینکه چرا دو کاندید ریاست جمهوری بدون مداخلۀ امریکا نخواستند و یا هم نتوانستند با هم به توافق برسند، میتوان گفت که ملامتی ها بجا اند و اما سؤال من اینست که: آیا واقعاً باید باور میداشت در سرزمینی که در بیشتر از سه دهه بازیچۀ دست سیاست های مغرضانه ای همسایه های ما و سیاست خود کمک کنندۀ غرب بوده است، بدون مواجه شدن به عکس العمل های تخریب کننده جوانب مغرض میتوان دیموکراسی را بدون چون و چرا نهاد گذاشت؟

ادامه نوشته…

18 جولای
۱ دیدگاه

ما زنان نباید با ذهنیتی زندگی کنیم

تاریخ نشر جمعه ۱۸ جولای  ۲۰۱۴ هالند

محترمه دکتورس زرغونه عبیدی

محترمه دکتورس زرغونه عبیدی

ما زنان نباید با ذهنیتی زندگی کنیم که دیگران از ما توقع دارند

دکتورس زرغونه عبیدی 

درشعر شاعران مرد، زن با بهترین صفات انسانی و عاشقانه ترین عواطف تعریف و توصیف گردیده است. فرزندان پسر چون فرزندان دختر، بر دست و پای مادر شان بوسه میزنند و او را بعد از خدا سجده می کنند. اما چه باعث شده است که زن در مقام های دیگرش، نتوانسته است اهمیت انسانی و عاطفی اش را در زندگی شخصی و اجتماعی بدون قید و شرط به اثبات برساند، و آنرا آنطور محفوظ نگهدارد که هیچ تغییر و تحول آنرا به سؤال مواجه نسازد؟ . به نظر من زنان تا هنوز توانائی ها، استعداد ها و ارزشهای شانرا، آنطوریکه باید و شاید ارزیابی و تحلیل نکرده اند و بیشتر خویش را بر اساس معیار های دیگران تنظیم نموده اند.

ادامه نوشته…

15 جولای
۲دیدگاه

صلح سفید

 تاریخ نشر سه شنبه ۱۵ جولای  ۲۰۱۴ هالند

شعر زرغونه عبیدی

صلح سفید

دکتورس زرغونه عبیدی

۱۰ / ۷ / ۲۰۱۴

محترمه خانم زرغونه عبیدی

محترمه خانم زرغونه عبیدی

اندیشه آفتابی

یک دل آسمان شو

ادامه نوشته…