۲۴ ساعت

27 مارس
۱ دیدگاه

ولی افسوس ، ولی افسوس

تاریخ نشر جمعه  هفتم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۷ مارچ ۲۰۱۵ هالند

بکتاش

شعر: از دوکتور بکتاش نورى
میشن ویو: کلیفورنیا

افس.س

ادامه نوشته…