۲۴ ساعت

10 مارس
بدون دیدگاه

کشف جدیدی از محترم کشاف

درویش کابلی

از: امریکا

کشف جدیدی از محترم کشاف

تاریخ نشر شنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۰ –  دهم   مارچ ۲۰۱۲

آخیراَ جناب رئیس صاحب شورای علما افغانستان در روز هشتم مارج،  روز بین المللی مقام زن تحفه ای تقدیم زنان رنج کشیده و ستم دیدهَ افغانستان کرد و باز لبه خنجر تیز وبرنده زن ستیزی را در حلقوم این طبقهَ زیر شکنجه چه ظالمانه و بیرحمانه کشانید و یک بار دیکر چهره های خود را برملا کردند.

این زن ستیزه ها و خود فروخته ها که برای پیشبرد اهداف سیاسی باداران غیر اسلامی هر عمل شوم خویش را به عقب سپهر اسلام می کشانند و برای اثبات ادعای نا جایز خویش چند آیت شریف و یا حدیث شریف را برخ مردم بیچاره و عوام می کشاند.

ادامه نوشته…