۲۴ ساعت

22 نوامبر
۴دیدگاه

یادی از استاد بشیر هروی

تاریخ نشر یکشنبه اول قوس ۱۳۹۴ – ۲۲  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

یادی از

یادی از استاد بشیر هروی

داکتر غلام حیدر یقین

اول قوس۱۳۹۴خورشیدی.

کشور پادشاهی هلند

آغاز دهه پنجاه خورشیدی بود. آن زمان هژده سال داشتم و محصل دانشگاه کابل بودم. از این که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی شامل نشده بودم، سخت ناراحت و دل شکسته شده بودم. در آن وقت من و امثال من بسیار علاقه داشتیم که حاکم شویم و دمی و دستگاهی و خودی داشته باشیم و با اژدهای خودی یار و غار باشیم.

ادامه نوشته…

28 سپتامبر
۱ دیدگاه

شیطان و هئیت اجراییه آن

تاریخ نشر دو شنبه ششم   میزان ۱۳۹۴ – ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ هالند

و فصلی خواهم نبشت اندر باب این( شیطان که چگونه در همه دین ها و درهمه باورها و در تمام زمانه ها و در هر جا و هر کجا هم در جابلصا و هم در بلغا موجود است و با هر کس سر و سری دارد و برای هرکس و هر شخص کار دارد و با انجام دادن کارهای پلید و زشت با برخی از انسان ها شریک می شود و این که چرا و به چه دلیل، این انسان های که ادعای اشرف المخلوقات را دارند، تمام گناهان و بدی ها و زشتی های که خود انجام می دهند به گردن این موجود وحشتناک و خطرناک می اندازند و همیشه به آن لعنت می فرستند.

ادامه نوشته…