۲۴ ساعت

19 نوامبر
۲دیدگاه

اگر من چون خدا بودم چه میکردم ؟

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۴ –  ۱۹  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

اگر من چون خدا بودم چه میکردم ؟

داکتر حیدر عدل

اگر من چون خدا بودم چه میکردم ؟

زمین را پاک میکردم

زهر نادان و بی مغزی

ادامه نوشته…

04 ژوئن
۴دیدگاه

حال دنیا

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۴جوزا  ۱۳۹۴ –  چهارم  جون  ۲۰۱۵ هالند

11401338_1582834938644494_1289866700865686447_n

حال دنیا

داکتر حیدر عدل

حال دنیا را یکی پرسید از فرزانه ای

گفت یا إبر است یا باد است یا افسانه ای

ادامه نوشته…