۲۴ ساعت

24 ژوئن
۵دیدگاه

پرستوهای شهلا‬

تاریخ نشر سه شنبه ۲۴ جون  ۲۰۱۴ هالند

پرستوهای شهلا‬

خان آقا سعید
‎‫

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

پرستوها، مجموعه شعریست که به همت دکلماتور خوش صدا و شاعر خوش قریحه شهلا لطیفی، از طرف انتشارات فرهنگ با قطع و صحافت زیبا، تزیین چاپ یافته است. جلد کتاب منظره زیبای و دلفریب داشته، پرندگان را در حالت شور و مستی به نمایش گذاشته است و هم در آن تقریظی دارد از جانب صوفی وارسته جناب محترم حیدری وجودی، که در یک قسمت تقریظ چنین ارشاد فرموده اند: (( به نظر من آنانی که با فضای شعر به معنی دقیق آن آشنایی علمی و ذوقی داشته باشند می بینند ومی دانند که اشعار این شاعره ی خود آگاه یافت است نه بافت.))‬

ادامه نوشته…