۲۴ ساعت

06 آگوست
۲دیدگاه

شب عشق و شب نور و شب رویایی دل

تاریخ نشر  شنبه   ۱۶  اسد ۱۳۹۵ – ششم  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

شب عشق و شب نور و شب رویایی دل

خانم لیلی حبیب

شب مهتاب شد وباز به دریای خیال

موج سودای مه ی روی تو لبریزم کرد

ادامه نوشته…

31 می
۱ دیدگاه

ترا سرو گلستان مینویسند

تاریخ نشر سه شنبه ۱۱ جوزا  ۱۳۹۵ –  ۳۱  می  ۲۰۱۶ هالند

ترا سرو گلستان مینویسند

محترمه خانم لیلی حبیب عظیمی

ترا سرو گلستان مینویسند
مرا شمع شبستان مینویسند
30 می
۱ دیدگاه

زمزمۀ عشق

تاریخ نشر دوشنبه  دهم   جوزا  ۱۳۹۵ –  ۳۰  می  ۲۰۱۶ هالند

زمزمۀ عشق

خانم لیلما عظیمی

ما پیر میشویم وزمینگیرمیشویم

یا که اسیر پنجۀ تقدیر میشویم

ادامه نوشته…