۲۴ ساعت

20 ژوئن
بدون دیدگاه

بزرگداشت از مقام والای پدر

حسنا صدیقیان (احرار)

حسنا صدیقیان (احرار)

متیقنم و ایمان دارم که مقام و منزلت پدر آنقدر عظیم و محترم است که حتی اگر هر روز را بخاطر بزرگداشت از مقام این شخصیت والاقدر تخصیص دهیم، غولو نکرده ایم و بجاست.

بناءً روز پر میمنت پدر را به تمامی پدر های بزرگوار افغان و جهان در سر تا سر دنیا تبریک و تهنیت گفته، صحت، سلامتی و سعادت دارین را برای هر یک ایشان خواهانم.

روز پدر را روز شکر گذاری و داشتن پدر جان بزرگوارم در کنار فامیل پنداشته و پارچۀ شعر یرا که بمناسبت مقام والای پدر نوشته ام خدمت پدر جان جلیلُ القدرم و تمامی پدران گرامی تقدیم نموده، تبریکات و تمنیات نیک خویش را نثار تمامی پدران محترم مینمایم.

حسنا صدیقیان (احرار)

۱۷ جون ۲۰۱۲

تاریخ نشر چهار شنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۱ –  ۲۰ جون ۲۰۱۲

بزرگداشت از مقام والای پدر

مـبارک روز والایـت پـدر جـان

ببوسم دست و هم پایت پدر جان

بمــن والاتـر و بهـتـر ز جـانـی

بچـشمـانم بـود جـایـت پـدر جـان 

ادامه نوشته…