۲۴ ساعت

25 فوریه
۱ دیدگاه

ناله

تاریخ نشر : یکشنبه ۶ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۵ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

ناله

آه، ای روزگار، خسته و دل‌گیرم

آشفته و بسته به زنجیرم

کمالِ مهر وجودم

دیگر نیست، دیگر نیست در تقدیرم

گُنگ و لالم

دیگر حرفی را نمی‌شنوم

دیگر حرفی برای گفتن ندارم

سکوت را بود انتخابم

از میان این همه کلمات

چرا سکوت؟

چشمانم، زار و پریشان

آنقدر جورِ زمان را دید

که خسته از تمام شانه‌ی این شهر

آه، ای روزگار، خسته و پیرم

مویم سپید شد و ندیمم

افسوس که باغ بهارم گذشت

نه کشت و کاری

نه بذر و تخمی

نه کاریدم، نکردم.

افسوس که بهارم گذشت

درختانم بی‌ثمر ماند و ساقه‌هایش خشکید

باد بُرد در بلندای کوه‌ها تپه ساخت

افسوس!

افسوس!

دیگر باغِ نخواهم داشت که بیکارم

دیگر بذری نخواهم داشت که بریزم

دیگر مهری نخواهند بود که بشکوفد

آه، ای روزگار، خسته و دل‌گیرم.

علی

۴ حوت (اسنفد) ۱۴۰۲

قندهار – افغانستان