۲۴ ساعت

15 ژوئن
۱ دیدگاه

عشق امد زنده گی را تازه نمود

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۵ جوزا  ۱۳۹۴ – ۱۵   جون  ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

عشق امد زنده گی را تازه نمود
فارغ ز خطاء و از بی راهه نمود

ادامه نوشته…

07 ژوئن
۳دیدگاه

من درد بسی دارم که طبیب نداند

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷جوزا  ۱۳۹۴ –  هفتم  جون  ۲۰۱۵ هالند

من درد بسی دارم که طبیب نداند

گر درد بداند افسوس علاج نداند

ادامه نوشته…

26 می
۱ دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۶  می ۲۰۱۵ هالند

وطنداران
رباعی

برهان

محترم برهان

محترم برهان

چو بلبل در قفس قلبم گرفته است
ز درد عشق تو هوشم بر فته است

ادامه نوشته…

24 می
۱ دیدگاه

رحم خدا چه شد عذاب شده بسیار

تاریخ نشر یکشنبه  سوم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۴  می ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

رحم خدا چه شد عذاب شده بسیار

برهان

نکس را که زر نبود سردار نشد

مرد ازاد و خبیر صاحب دربار نشد

ادامه نوشته…

16 می
۱ دیدگاه

کجائی

تاریخ نشر شنبه  ۲۶ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۶  می ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

کجائی

برهان
کجائی دلبر منم کجائی
کجائی تاج سر منم کجائی

ادامه نوشته…

10 می
۱ دیدگاه

عشق پاک و قلب صاف زاده دوران بود

تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۰  می ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

عشق پاک و قلب صاف زاده دوران بود 
برهان

کودکی خوشتر ز هر دوران بود
در جوانی زنده گی نالان بود

ادامه نوشته…

03 می
۱ دیدگاه

اشک مادر است

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳ ثور  ۱۳۹۴ –  سوم می ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

اشک مادر است

برهان

بهار امدوچشم بسته افتاب بازشد

ازاشک شاد ا سمان لاله خندید شاد شد

ادامه نوشته…

20 آوریل
۱ دیدگاه

میخواهم بگویم

تاریخ نشر دوشنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۴ – ۲۰ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

شعر برهان

میخواهم بگویم 

برهان 

محترم برهان

محترم برهان

در قلب اسیا جنت دارم 

در بام جهان مارکوپولوی دارام 

ادامه نوشته…

19 آوریل
۱ دیدگاه

گرگ حیوان عجیبیست

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۴ – ۱۹ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

گرگ حیوان عجیبیست

برهان

محترم برهان

محترم برهان

حیوان عجیبی ست
! کشته میشود اما اسیر نمی شود…

گرگ…

در جنگل من هوا سرد است ….

ادامه نوشته…

13 آوریل
۱ دیدگاه

وان گنج زرین و قدیمت کجاست

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۴ – ۱۳ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

خرابی کابل

وان گنج زرین و قدیمت کجاست

برهان

محترم برهان

محترم برهان

ان اریاء وان خر زمینت کجا ست
وان گنج زرین و قدیمت کجاست

ادامه نوشته…

12 آوریل
۱ دیدگاه

انتظار

تاریخ نشر یکشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۴ – ۱۲ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

انتظار در انتظار

انتظار

برهان

محترم برهان

محترم برهان

درانتظار تو بودم
وهستم
رنج بی حد میکشم
قلب پرغم و دردم

ادامه نوشته…

04 آوریل
۲دیدگاه

بیمارم

تاریخ نشر شنبه  ۱۵ حمل ۱۳۹۴ –  چهارم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

شعر پیمان

بیمارم

برهان

محترم برهان

محترم برهان

بیمارم و بیمارم و بیمار دلدارم

از خدمت گر ختم شرمسارم شرمسارم

ادامه نوشته…

01 آوریل
۱ دیدگاه

ای وای وطن

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۲ حمل ۱۳۹۴ – اول اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

ای وای وطن

برهان

ای وای وطن وای وطن وای

ای مادر من هستی من وطن وای

ادامه نوشته…

31 مارس
۱ دیدگاه

نا امیدی

تاریخ نشر سه شنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۴ – ۳۱  مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

نا امیدی

برهان

چو لاله امسال سر کشیده

ز خون عا شقا ن رنگ کشیده

ادامه نوشته…

30 مارس
۲دیدگاه

جهل و بی سوادی فر یاد میزند

تاریخ نشر دوشنبه  دهم حمل ۱۳۹۴ – ۳۰  مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

جهل و بی سوادی فر یاد میزند

برهان

دریای کابل ناله دارد واشک خون از چشمانش سرا زیر میشود ، دلی ان تنگ و بستر ان خون الود شده، بخاطر فر خنده این بانو جوان میهن .

تاریخ و فر هنگ چندین هزار سا له ی میهن همچو عمل نا مردانه را بخا طر ندارد .

ادامه نوشته…

29 مارس
۲دیدگاه

حقایق را کی شود باطل

تاریخ نشر یکشنبه  نهم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۹ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

حقایق را کی شود باطل واگر درزیر بحر باشد

ع ، ب ، برهان

همان طفل را گرش سردر زیر سنگ باشد

اگرخواهی یا نخواهی روزمرد جنگ باشد

ادامه نوشته…

26 مارس
۳دیدگاه

بی انصافی

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

بی انصافی

داستان واقعی

ع ، ب ، برهان

مردی با قامت خمیده لباس های پینه خورده و با صورت دود زده ی در کنار جاده هر روز نشسته و پینه دوزی میکرد و از این درک لقمه نان برای فا میل خود تهیه میکرد
بعضی اوقات تنها پول ان برای نان خشک کفات میکرد وی زنده گی را در یک اتاق نمناک روزها و شبها را یکی پی هم میگذرانید اما وی باز هم وی شکر میگفت و به فردا باور داشت فردای پر سعادت

ادامه نوشته…

24 مارس
۱ دیدگاه

بیخردان را کی توان انسان کرد

تاریخ نشر سه شنبه چهارم حمل ۱۳۹۴ – ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

بیخردان را کی توان انسان کرد

ع ، ب ، برهان

درد پنهان را کی توان درمان کرد

راز هجران را کی کتمان کرد

ادامه نوشته…

14 مارس
۲دیدگاه

انسانها هم مثل ستارگان احساس میداشتند

تاریخ نشر شنبه  ۲۳ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۴مارچ ۲۰۱۵ هالند

ستاره گان

کاش انسانها هم مثل ستارگان احساس میداشتند

برهان

محترم برهان

محترم برهان

بخاطر دارم اسمان ارام وشبهای مهتابی راکه کودک بودم ، تابستان هابالای بام استراحت میکردیم. اسمان زیباو پر ازستاره ابی رنگ با من سخن میزدو میگفت:

ببین ما هر کدام روشنی خود را داریم وهر کدام مان در جا های که ضرورت است هستیم و همچنان هیچ رقابت و حسودی با هم نداریم ما مشتر کا به زیبایی اسمان نیلوگون دست به هم داده ایم وانرا زیبا تر سا خته ایم.

ادامه نوشته…