۲۴ ساعت

27 دسامبر
۱ دیدگاه

باز هم ششم جدی فرا رسید

باقی سمندر

باقی سمندر

باقی سمندر

ششم جدی سال ۱۳۹۰ خورشیدی

۲۷ دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

باز هم ششم جدی فرا رسید

عنوانی یا سرخط یادداشتی بود که  در :

۲۵ دسامبر ۲۰۰۷ نوشته بودم . شما را به رفتن چند ګام به عقب دعوت مینمایم تا ګامهای رو به بیش رفتن را استوار ترګزاریم .

ساعت یک بعد از ظهر ۲۵ دسامبر سال ۱۹۷۹ را بخاطر بسپاریم .

بیاد روز های گذشته :

بیاد تاریخ ای که  درافغانستان باردگر  به شکل دیگر تکرار گردید و امید که بار دیگر تکرار نگردد ،

ادامه نوشته…