۲۴ ساعت

07 نوامبر
بدون دیدگاه

قطعنامه

تاریخ نشر چهارشنبه هفتم  نوامبر ۲۰۱۲هالند

قطعنامه

کنفرانس مبارزات اروپائی برای حقوق بشرکه به ابتکارٍ:

انجمن افغانستان وآسیای میانه      به ریاست دکتر عبدالحق نسیمی مقیم لندن

*   بنیاد توحید                           به ریاست سید اسدالله حسینی نکته دان مقیم هامبورګ

ادامه نوشته…