۲۴ ساعت

29 ژوئن
۲دیدگاه

به فکر فقرا هم با شید

تاریخ نشر دوشنبه  هشتم  سرطان  ۱۳۹۴ – ۲۹ جون  ۲۰۱۵ هالند
ای هموطنان عزیز و مسلمانان ، ماه مبارک رمضان است کمی بفکر هموطنان غریب تان باشید که آنها در این ماه مبارک رمضان جی میخورند؟ و چگونه افطار میکنند.  فقط اگر رییس جمهور هستی و یا خان و پولدار ، اخر جایت همین قبر است . بهتر است به همنوعان خود کمک کنید تا آنها هم با شکم سیر روزه بگیرند
ای هموطنان عزیز و مسلمانان ، ماه مبارک رمضان است کمی بفکر هموطنان غریب تان باشید
که آنها در این ماه مبارک رمضان جی میخورند؟ و چگونه افطار میکنند. 
فقط اگر رییس جمهور هستی و یا خان و پولدار ، اخر جایت همین قبر است .
بهتر است به همنوعان خود کمک کنید تا آنها هم با شکم سیر روزه بگیرند.
*****************************************
به فکر فقرا هم با شید که در ماه مبارک رمضان چی میخورند ؟
الحاج غلام فاروق عزیزی
محترم الحاج غلام فاروق عزیزی

محترم الحاج غلام فاروق عزیزی

ای مسلمان و ای هموطن روزه دار!
آیا درین ماه مبارک صیام که روزه داری و توان مادی هم داری گاهی به فکر فقرا هم شده اید ؟ أیا درطول سال یکبار فکرنموده اید که هموطن فقیر ونادارت درچه حال است وچه میخورند ؟ اما این ماه مبارک تنها نخوردن و ننوشیدن از صبح تا شام نیست ؟ به فلسفه رمضان اگاه هستید؟ در عکس بالا دسترخوان یا میز نان توانمندان وسرمایه داران را نشان میدهد که چقدر پر وإسراف چقدراست .