۲۴ ساعت

22 نوامبر
۱۱دیدگاه

ایخدا

تاریخ  نشر چهار شنبه اول قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۲  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

بمناسبت گرامیداشت از سی و ششمین سال وفات پدر گرامی ما

زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

هموطنان عزیز ، خواننده گان گرامی و دوستان محترم سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن !

این شعر را شصت و چهار سال قبل از امروز پدرمرحوم ما  شاد روان  استاد علی اصغر بشیر هروی  در شهر کابل بمناسبت زمستان سرد و قیمتی مواد خوراکه و سوخت سروده بودند  که اکنون  واقعیت های امروز جامعه مارا بیان می نماید و در این ۶۴ سال از برکت دولت فاسد وحشت ملی و ارگنشینان خاین و وطنفروش وضع بدتر شده است و آنرا با شما عزیزان  شریک میسازم  .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

*****************************

ایخدا

زنده یاد استاد علی اصفر بشیر

کابل ۲۰ – ۰۹ – ۱۳۳۲

آسمان بی مهر شد بر تیره بختان ایخدا

میکند مهر از فقیران چهره پنهان ایخدا

ادامه نوشته…

21 نوامبر
۲۰دیدگاه

ایخدا

تاریخ  نشر دو شنبه  اول قوس   ۱۳۹۵ –  ۲۱ نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

دوستان محترم !

 زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی شصت و سه سال قبل از امروز در شهر کابل این شعر را بمناسبت زمستان و قیمتی مواد خوراکه و  سوخت سروده بود که واقعیت های امروز جامعه مارا بیان می نماید و تقدیم شما عزیزان مینمایم .

ایخدا

زنده یاد استاد علی اصفر بشیر

کابل ۲۰ – ۰۹ – ۱۳۳۲

آسمان بی مهر شد بر تیره بختان ایخدا

میکند مهر از فقیران چهره پنهان ایخدا

باز فصل دحشت انگیز زمستان در رسید

 روزگار بیغمی آمد به پایان، ایخدا

ادامه نوشته…