۲۴ ساعت

21 اکتبر
۱ دیدگاه

تو انسان نیستى

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۴- ۲۱ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

 تو انسان نیستى

اسلام حیدرى ایمن
١٣٩۴/٢/٢٩

سنگ بارد برَ سَرت طالب تو انسان نیستى

از کدام نسلى تو میدانم مسلمان نیستى

ادامه نوشته…

18 اکتبر
۱ دیدگاه

معذورم بدارید

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۴- ۱۸ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

معذورم بدارید.

اسلام حیدرى ایمن

عزیزم جامه بر جانت شوم کاش

گلو بندِ گریبانت شوم کاش

ادامه نوشته…

16 اکتبر
۲دیدگاه

میباید نوشت

تاریخ نشر جمعه ۲۴ میزان ۱۳۹۴- ۱۶  اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

مى باید نوشت

اسلام حیدرى ایمن

از غرورت بعدازین تکرار مى باید نوشت.

مرد کیست نامرد کیست اینبار مى باید نوشت.

ادامه نوشته…