۲۴ ساعت

16 ژانویه
۱ دیدگاه

بوی وفا

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۶ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

بوی وفا

تا کی  رسد  ز  گردش  ایام   داغ  ها

خشکیده سینه ام به فراخی راغ ها

در کوچه ها زنور صفا نیست روشنی

بر ما  چون  فروغ  نبخشد  چراغ  ها

جایی برای نغمه ِ بلبل نمانده است

آواز  زاغ می رسد از  طرف  باغ  ها

از شعر شاعران ننیوشی طنین شعر

بر دوش می رسد چو صدای کلاغ ها

بوی وفا مگر ز گلی بر نخاست هیچ

زین  باغ  نگهتی  ننوازد   دماغ   ها

هر کس که شد ز حب وطن مست چون ثنا

او را  نیاز نیست به جام  و  ایاغ ها

محمد اسحاق « ثنا »

ونکوور – کانادا

۲۴ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی