۲۴ ساعت

12 فوریه
۱ دیدگاه

تنور تره کی

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۲ فبروری  ۲۰۱۴ هالند

شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی

شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی

شادروان استاد علی اصغر بشیر« هروی »

زمانیکه شاگرد وفادار (حفیظ الله امین ) به قتل استادش (نورمحمد تره کی) پرداخت.

حفیظ الله امین شاگرد وفادارنورمحمد تره کی در حال بوسیدن دست استادش قبل از کشتنش

حفیظ الله امین شاگرد وفادارنورمحمد تره کی در حال بوسیدن دست استادش قبل از کشتنش

چنین سرودند:

پخته شد نان امنیف به تنور تره کی

بهره ور شد ز زر و زور به زور تره کی

ادامه نوشته…