۲۴ ساعت

28 می
۳دیدگاه

پیروزی یما « سعیدی » و کسب کمربند …

تاریخ  نشر جمعه هفتم  جوزا ۱۴۰۰ –  ۲۸ می ۲۰۲۱ هالند

یما  « سعیدی »  امروز  مورخ  «  ۲۸  می  ۲۰۲۱  میلادی »   مطابق  «  جمعه  ۷  جوزا  ۱۴۰۰  هجری شمسی » ، آقای  دینس « دوتی »  قهرمان بوکس کشور یونان؛  را شکست داد واز کمر بند قهرمانی انترناسیونال بوکس حرفوی کشور جمهوری فدرالی المان؛  موفقانه  دفاع  کرد.

ادامه نوشته…

28 فوریه
۲دیدگاه

یما « سعیدی » کمربند قهرمان بوکس را …

تاریخ  نشر یکشنبه دهم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۸  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

یما  « سعیدی » دیروز شنبه «  ۲۷  فبروری  ۲۰۲۱  میلادی » مطابق  « ۹  حوت ۱۳۹۹ هجری شمسی »  در  بیستمین مسابقه بوکس حرفوی خود؛  اقای تومی « زیلویننوین » را شکست داد و کمر بند قهرمانی انترناسیونال بوکس حرفوی کشور جمهوری فدرالی المان؛  را موفقانه بدست آورد . ادامه نوشته…