۲۴ ساعت

07 فوریه
۲دیدگاه

ابوالحسن شهید بلخی

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ دلو ۱۳۹۴ –  هفتم  فبروری ۲۰۱۶ هالند

( شهید بلخی) از اویل قرن ۳ الی ۳۳۵ ق زیسته است.
ابوالحسن شهید در بلخ بدنیا آمده گذشته از شاعری به علوم فلسفی و حکمت و خوشنویسی نیز ماهر بوده با ذکریای “رازی” مباحثاتی داشته، مورد احترام رودکی سمرقندی بوده است. از مداحان امرا و بزرگان سامانی بود، اشعارش که حاوی پند و اندرز است؛ به ۱۲۰ بیت میرسد. درسال ۳۱۵ ق بدرود حیات گفته است. نمونۀ اشعار:

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

ابر همی گرید چون عاشقان
باغ همی خندد معشوق وار

ادامه نوشته…