۲۴ ساعت

28 آوریل
۱ دیدگاه

تجلیل از روز جهانی ساحه کار صحی و …

تاریخ  نشر شنبه هشتم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۸ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

۲۸ اپریل ۲۰۱۸

تجلیل از روز جهانی ساحه کار صحی و مصئون کار

برای  کارگر را گرامی میداریم

۲۸ اپریل روز بین المللی ساحه کار صحی و مصئون کار برای  کارگر است . این رور از جانب سازمان ( اتحادیه) بین المللی کارگران  ملل متحد از سال ۲۰۰۳ بدین سو تجلیل میگردد.

علاوتاٌ  در این روز از قربانیان  در سطح جهان یاد بود به عمل میآید که در جریان کار و به نسبت عدم مصئونیت جسمی و سائر خطرات ناشی از خطرات جانبی صحی ساحه کار  قربانی گردیده اند.

تاٌمین همه  تضمینات کاری مانند، حق بیمه های اجتماعی و صحی ، عرضه کردن تاٌمینات اجتماعی، تضمین شرایط مناسب و تعین ساعات کار روزانه ، حق باز نشستگی، حق امرار دستمزد  در صورت عدم مساعدت جسمانی به کار ناشی از آسیب های کاری مسائل مهم اند که در قوانین کار اکثر کشور ها پیشبینی گردیده  که مورد بحث اساسی حقوق کار نیز میباشند. 

در کشور جنگ زده ما علی الرغم تداوم جنگ ناشی از ابهامات و بازی های بزرگ ، موضوع دفاع از حقوق کارگران و ارائه تضمین های کاری و تاٌمینات اجتماعی یک سوال قابل دقت و توجه است که دولت، وزارت کار و تاٌمینات اجتماعی و اتحادیه کارگران و پیشه وران هنوز بدانها در سطح نازل برخورد نموده اند. قرار معلوم در موسسات صنعتی کوچک و فابریکات کشورکار فرما یان به ساده گی میتوانند کارگران را  از کار اخراج نمایند و بی سرنوشت سازند. ساعات کار با میزان دستمزد تناسب ندارند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به وضاحت بیان مینماید که میزان بیکاران که مساعد کار اند، به نسبت عدم خورد مسئولانه دولت و عدم برنامه تنظیم شده مبارزه با بیکاری ، در بلند ترین سطح خود قرار دارد. دولت با کمال تاٌسف برنامه ایجاد کار را نتوانسته است در برنامه های سالانه خویش شامل و در زمینه اقدامات لازمه را روی دست گیرد. مقامات مسئول در سطح دولت در ایجاد تضمین های کاری برای کارگران و قرارداد های کار بین کارگر و کارفرما مداخله نمیکند.

با کمال تاٌسف نهاد های ژورنالستیک، پارلمان و اتحادیه کارگران و پیشه وران افغانستان تا کنون این موضوع حایز اهمیت بزرگ برای یک کتله بزرگ مساعد بکار را در دستور بحث ها و تبادل نظر قرار نداده اند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا امیدوار است تا این موضوعات مانند مصئونیت جسمانی ،مصئونیت صحی و سائر تضمین های کاری در موازی با بحث های سیاسی شامل پروگرامهای تبادل نظر و بحث های گرم در نهاد های تقنینی و ژورنالستیک کشور گردد.

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

www.hoqooq.eu;

 

یک پاسخ به “تجلیل از روز جهانی ساحه کار صحی و …”

  1. admin گفت:

    درود به هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، پیام تان عالیست. من باشما موافق هستم . موفق و سلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما