۲۴ ساعت

25 نوامبر
۲دیدگاه

نرفته زیادم

تاریخ  نشر شنبه چهارم  قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۵  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

نرفته زیادم

محترم  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

خواندن سرودهء زیبای استاد گرامی آقای محمد نسیم” اسیر” شاعر شناخته شده کشور،بامطلع:

یادم است آن روزگاران یادم است

یادم است آن نیک دوران یادم است

مرا درفکرآن انداخت تابه قدرممکن چیزهای را که ازوطن عزیزما به خاطردارم،تحت عنوان ” نرفته زیادم ” شامل این سروده بنمایم.

چون بنده درشعروشاعری،ادبیات واجتماعیات کاملاًغیرمسلکی بوده و بعد ازصنف نهم لیسهءعالی نجات تا گرفتن دکتورا ازاتحاد شوری سابقه تحصیلات وتدریسم همه دررشتهء انجنیری ساختمانی بوده و بادرک هجران وطن بعد از سن شصت ودوسالگی کم کم بسرودن اشعارآغاز نمودم. بناءً ازهمه خوانندگان گرامی وخصوصاً ازشاعران گرانقدرتمنا دارم تاهرکاستی  شعری، املائی وانشائیکه می یابند، بنده را مطلع نموده ممنون سازند.

نرفته زیادم

نـرفـتــه زیــادم ، هــوای وطــن

نـرفـتــه زیــادم، فـضـای وطــن

زلــوگــرآن مـهــد،اجـــداد مــن

نـرفـتــه زیــادم، صفــای وطــن

زآبـبـارک آن گـهـوارهء کودکیـم

نـرفـتـه زیـــادم، صــدای وطــن

 ملک خان آن مرد باعلم وشجاع

نرفته زیادم، فرعـون های وطن*

 دُرَی آن هـنـرمنـد مشـهور ما

نرفته زیادم، سازِ زیبای وطن

بودی لوگـرم جـای افـراد نیک

نرفته زیادم،چرخی های وطن*

زآن خطهء دوسـتـداران میـهـن

نرفته زیادم،ناخلف های وطن*

زپغمـان و کـابل، زکاریز میـر

نرفته زیـادم، میـله هـای وطن

مزارشـریـف وگـل ســرخ آن

 نرفته زیادم، بزکشی های وطن

زهرات آن مهد فرهنگ کشور

نرفته زیادم، خواجه های وطن*

زغـزنی وازعـهـد محـمــود آن

نـرفــتــه زیــادم، ادبــای وطن

سـنائی وعطـار و دیگرشاعران

نـرفـتـه زیـادم،مـولانــای وطن

زپایتخت کشور،چهـارسمت آن

نـرفـتـه زیــادم، سـجـایـای وطن

زخلق وپرچم،غلاامان روس ها

نرفته زیادم،قصاب ها ی وطن

زطـالـب، زداعـش،لعینـان دون

نرفته زیـادم، جانـی هـای وطن

زبـی رحـمـی مـجـاهـد نـمـا هـا

نـرفـتــه زیــادم،کـربــلای وطن

زراکـتـیـارو راکت های کورش

نـرفـتـه زیـادم،خــرابـه های وطن

زطــالـب هـا بـرادرهـای کــرزی

نرفـتـه زیادم،سربریدن های وطن

زبـیــچــارگـی وچـپــا ولــگــــری

نـرفـتــه زیــادم،گــداهـــای وطــن

زخــوراکـه هـــای لـذ یـــذ وطــن

نرفته زیادم، لانـدی شـوربای وطن

زجـشـن وچـراغان شـب هـای آن

نـرفـتــه زیـادم،کـمـپ هـای وطـن

زاحـمــد ظـاهـرآن جـوان شـهـیــد

نـرفـتـه زیادم، کنسرت هـای وطن

زگــل دره وهــــم زاطـــــراف آن

نـرفـتـه زیـادم،ارغـوان هـای وطن

زهـجــروطــن، کـشــورنــازنـیـنـم

نــرفــتــه زیـــــادم،جـــلای وطــن

زآن مـیـــوه هـای بـهـشــتی مُـلـک

نـرفــتــه زیــادم،انــارهــای وطــن

زتــربــوزوخــربــوزهء مـلــک مـا

نـرفـتـه زیـادم،به جشـن های وطن

زانـگــوربـی مـثـل افـغــان زمـیـن

نـرفـتـه زیــادم،تـاک هــای وطــن

زپغـمــان وشـب هـای مهـتــاب آن

نـرفـتـه زیـادم،صـنـم هــای وطــن

زوقـت تـرک مـیهـن، بـاخـطــرهـا

نـرفـتــه زیــادم،کــوه هــای وطــن

زظلم های چهل سال اخیردروطن

نـرفـتـه زیـادم،فـکـروسودای وطن

نـدانـم “حیدری” دیـگـر چه گـویـم

نـرفـتـه زیادم،الـف تابه یـای وطن

 پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

 ۲۵،۱۱،۲۰۱۷، سدنی،آسترالیا

*ــ داوود خان و نعیم خان، غلام نبی خان چرخی وباقی فامیل های چرخی،اشرف غنی،کرزی وهمدستان ناخلف شان،خواجه عبدالله انصارودیگران.

 

۲ پاسخ به “نرفته زیادم”

 1. admin گفت:

  درود به جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری و تشکر از سروده زیبا و مملو از احساس پاک و طنپرستانه تان. به آرزوی روزی که این دولت خاین ، فاسد ، حانی و تفنگسالاران جانی و راکت انداز های وحشی و برادران شان از کشور ما نابود شوند تا مردم عزیز ما که سالهای سال از دست این مجرمین در فراق وطن میسوزند و آرزوی دیدن آنرا دارند و همیشه از یاد شان نرفته ، بتوانند آزادانه به کشور عزیز خود برگردند و با هموطنان خود در سراسر کشور در فضای صلح و امنیت وبدون هر نوع تفرقه ، تعصب ، جنگ و خونریزی متحدانه زندگی نمایند. زنده باشید. مهدی بشیر

 2. برادر نهایت عزیزوگرامی آقای محمد مهدی بشیر!جهان سپاس ازنشر
  همیشگی مطالب ارسالی ام .گرچه درشروع ازخوانندگان و شاعران گرامی خواهش نموده ام تا ازکاستی های آن بنده را مطلع نموده افتخار بخشند،
  مگر تاحال کسی این لطف رانکرده اند.من معتقدم که انسان از اشتباهات
  می آموزد .از همان نگاه هرکسی که یک اشتباهم را برایم بگوید
  خرسند گردیده ممنون شان خواهم بود.
  بادرود فراوان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما