۲۴ ساعت

09 سپتامبر
۱ دیدگاه

ادای احترام به جناب استاد محمد آصف

تاریخ نشر سه شنبه نهم سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم استاد محمد آصف فکرت

محترم استاد محمد آصف فکرت

  ادای احترام به جناب استاد محمد آصف فکرت

نصیرمهرین

 —————————————————————————-

استاد محمد آصف فکرت در سال ۱۳۲۵ خورشیدی  دیده به جهان گشود. پس از فراگرفتن دروس مقدماتی، تعلیمات ابتدایی را در مکتب موفق و ثانوی را در لیسۀ سلطان غیاث الدین غوری  در زادگاه خویش، هرات، گذرانید.   لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری را از دانشگاه کابل و فوق لیسانس روزنامه نگاری را از هند به دست آورد.  در افغانستان  در رادیو، مطبوعات و اکادمی (فرهنگستان) علوم خدمت کرد.   سپس در ایران فهرست نگار کتابخانهء خطّی آستان قدس، عضو علمی، ویراستار و مؤلّف در دائره المعارف بزرگ اسلام،  و محقق و مؤلف در بنیاد پژوهشهای اسلامی بود.  اکنون در کانادا زندگی می کند

——————————————————————————-

محترم محمد نصیر مهرین

محترم محمد نصیر مهرین

  پارسال بود که شنیدم جناب استاد محمد آصف فکرت به هامبورگ تشریف آورده است. با خود گفتم بهترین فرصتی است که ایشان را ببینم واز آن همه بهره یی که از فراوده های قلمی استاد برده ام، یادی کنم با ادای احترام. متأسفانه روانه سفر کوتاهی شدم و از دیدار استاد محروم. وقتی نمره ی تلفون فرزند ایشان را از استاد گرامی مددی گرفتم وجویای احوال شدم، استاد رخت سفر به سوی کانادا بسته بود ومن از این بابت آزرده خاطر.

شایان یادآوری است که احساس احترام برای بزرگان حوزه فرهنگ وادب کشور، زمانی هم فراز می آید که انسان به قول بیهقی کار نبشتن گیرد. آنگاه انبوه زحمات قلمی یی که در معرض استفاده بوده اند، تعجب وتحسین را بار می آورد و ادای احترام را فرا می خواند. روی آوردی را که برای دیدار دگر باره با تاریخ سرزمین ما  داشته ام ، ورق گردانی هایی که در این حوزه  میسر شده اند؛ کار وزحمت راهگشایانه ی چند تن از پیش کسوتان عزیز را سزاوار چنین ارجگذاری می یابد. از میان آنها، نگاشته ها وترجمه های استاد فکرت، تحشیه وتعلیقاتی که درچند اثرمهم برای بازبینی تاریخ معاصر افغانستان و سایر حوزه های پژوهشی وادبی  به کار رفته است، جایگاه ویژه یی را دارا است. من در زیرعناوین این آثار را می آورم. اما برای دریافت ویژه گیهای ادبی ، تواضع  ورفتاری که با فرهنگیان وادبای عرصه ادب وتاریخ وبار آورنده گان خاطره های مشترک داشته اند، همچنان برای شناخت  نثر روان و پرکشش استاد، خواننده گان را دعوت می نمایم که به این نشانی مراجعه کنند واز آن باغ پرطراوت، گلها بچینند:fekrat.kateban.com

در این نشانی افزون بر آثار وترجمه ها و ویراستاری های استاد فکرت به ده ها نبشته ی جذاب و آموزنده مواجه می شویم. من به عنوان فردی که از بخش قابل ملاحظه ی آثار ایشان فیض برده ام، آرزو دارم که روزی شاهد دایر شدن محفلی باشم که شایسته ی گرامیداشت استاد محمد آصف فکرت گرامی است. برای استاد فکرت موفقیت های بیشتر، تندرستی و قلم همچنان ستره و روان آرزو دارم.

آثار، ترجمه ها و ویراستاری های استاد فکرت :

 • مناجات و گفتار پیرهــرات، کابل، انتشارات بیهقی، ۱۳۵۶ش، ۲۱۶ص.چاپ دوم، تهران، نشرثالث، ۱۳۸۷.
 • لغات زبان گفتاری هــرات، کابل، انتشارات بیهقی، ۱۳۵۶ش، ۱۸۸ص.
 • فهرست نسخ خطّی  قرآنهای مترجم کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، مشهد، آستان قدس، ۱۳۶۳، ۴۷۹ص.
 • گزارش سفارت کابل ( سفرنامۀ سید ابوا لحسن قندهاری)، با مقدّمه، حواشی و اسناد، تهران، موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۶۸ش، ۱۲۸ص.
 •  مقدّمه ای برفقه شیعه ( ترجمه از عربی – نوشتۀ سید حسن مدرّسی طباطبایی) مشهد، پژوهشهای اسلامی، ۱۳۶۸ش، ۴۴۸ص.
 •  فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، مشهد، آستان قدس، ۱۳۶۹ش، ۹۴۸ص.
 •  عـــــین الــوقـــایـــع ( تاریخ افغانستان در سالهای ۱۲۰۷- ۱۳۲۴تألیف محمد یوسف ریاضی )، تهران، موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۶۹ش، ۲۸۶ش.
 • کتاب استاد فکرت
 • آکام المرجان فی ذکر مدائن المشهوره فی کلِّ مکان ( متن جغرافیایی سدۀ چهارم هجری تألیف اسحاق بن حسین منجّم)، ترجمه از عربی، مشهد، ۱۳۷۰ش، ۱۵۲ص.
 •  کرســــی نشــــینــــان کابل ( احوال دولتمردان افغانستان در روزگار امیر امان الله خان- نوشتۀ سید مهدی فرّخ )، با مقدّمه و حواشی، تهران، پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۰ش، ۳۲۱ص.
 •  عـــین الـــوقــایــع (  نوشتۀ محمد یوسف ریاضی – بخش ایران )، با مقدّمه و حواشی، تهران، موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۷۲ش، ۱۸۱ص.
 • کتابشناسی جهانی ترجمه ها و تفسیرهای چاپی قرآن مجید به شصت و پنج زبان،ترجمه و نگارش، مشهد، پژوهشهای اسلامی، ۱۳۷۳ش، ۳۵۹ص.
 •  مصنّــفــــــات شــیعه ( ترجمه و تلخیص الذریعه فی تصانیف الشیعه تألیف شیخ آقا بزرگ تهرانی)، مشهد، پژوهشهای اسلامی، ۱۳۷۲-۱۳۷۶ش، شش مجلّد – هر یک  پیرامون ۵۰۰ص.
 •  افـــغـــانــــان: جای، فرهنگ، نژاد ( ترجمۀ  An Account of the Kingdom of Kabul  از مونت ستوارت الفنستون ) ، با مقدّمه و حواشی، مشهد، پژوهشهای اسلامی، ۱۳۷۶ش، ۶۵۰ص.
 •  فــــارســـی هـــروی- زبان گفتاری هرات ، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۷۶ش، ۳۲۳ص.
 • واژه نامۀ همزبانان، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فازسی، ۱۳۷۶ش، ۴۰ص.
 •  خـــطّ کــوفـــی، تهران، کیان کتاب، ۱۳۷۷ش، ۶۴  قطعه – با شرح و مقدّمه.
 •  نکهت  خاک ره یار – دفتر شعر، مشهد، ۱۳۷۹ش، ۶۴ص.
 •  نســـــــیم  شیــــدایـــی – دفتر شعر، هرات، ۱۳۸۰ش، ۱۱۸ص.
 •  اخــــلاص عمـــل- ترجمۀ منظوم صد و ده کلام امام علی(ع)، مشهد، پژوهشهای اسلامی، ۱۳۷۹ش، ۱۲۶ص.
 •  میخ اوّل بر تابوت استعمار( ترجمۀ  The Afghan Connection  نوشتۀ  جرج  پاتنجر)، با مقدّمه و حواشی، مشهد، خراسان شناسی، ۱۳۷۹، ۲۷۶ص.
 •  لَنـــــدَی – ترانکهای مردمی پشـــــتو، مشهد، نشر هشتم، ۱۳۸۰ش، ۱۸۳ص.
 •  پیراستــۀ تاریخـــنامۀ هـــرات ( تألیف سیفی هروی)، تهران، موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۸۱ش، ۱۹۹ص.

کتاب استاد فکرت 2

·         آمادۀ چاپ :

          افغانستان – سویس آسیا ( سفرنامۀ علی اصغر حکمت)،  کیان کتاب

          تاریخنامۀ هرات(تصحیح مجدد)

         پشت دروازۀ هند ( هنگام خدمت در بنیاد پژوهشهای اسلامی تألیف شده)

         لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا، تهران، انتشارات عرفان، ۱۳۹۲ش.

         یادداشتهای تاریخی منشی محمد عظیم  .  

 

یک پاسخ به “ادای احترام به جناب استاد محمد آصف”

 1. admin گفت:

  تشکر از دانشمند محترم جناب مهرین عزیز از اینکه ازجناب استاد محمد آصف فکرت ، هنرمند ورزیده در رشتهء خطاطی ، محقق توانا ، نویسندهء گرانقدر و آشنا ، روزنامه نگار چیره دست و شاعر گرانمایه کشور ما یاد نموده اید . بنده مدتی در روز نامه ملی انیس با جناب ایشان افتخار همکاری را داشتم و در یک دفتر بودیم . برای هردویتان صحت وسلامتی آرزو میکنم. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما