۲۴ ساعت

07 دسامبر
بدون دیدگاه

کربلای خونین

 

زهره صابر هروی ساجدی

زهره صابر هروی

زهره صابر هروی

۶ – ۱۲ – ۲۰۱۱

کربلای خونین

تاریخ نشر چهارشنبه  شانزدهم قوس ۱۳۹۰ هفتم  دسامبر ۲۰۱۱

اینسر زمین من مگر از غم بنا شده

که این گونه ظلمبه مشت پری بینوا شده

این است محرمی کهنماد وفا بود

واین کابلمن است که چون کربلا شده

این غرقه های خون که بودند عاشق( حسین )

پاهاجداو دستجدا، سرجداشده

توفنده خون پاک شهیدان بی دفاع

از کشتهپشتههابهزمین خداشده

نی حرمتیبه پاکرسول و نه بر خدا

نیترسامرنهی ونه روز جزا شده

نالدیکیکه مادر و خواهریکی، پدر

باری خدای را که قیامت بهپاشده

تنهانهقلب ( زهره صابر ) تپد بهخون

زینماجرابهعرشخداگریههاشده

زهره صابر هروی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما