۲۴ ساعت

08 می
۴دیدگاه

تجلیل از روز قلم در کابل

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۸ می ۲۰۱۳ هالند

تجلیل از روز قلم در کابل 

***

  نخستین بار است که در افغانستان طی محفل باشکوه با حضور نویسندگان و ادب دوستان  از روز قلم تجلیل بعمل میاید.

این روز به ابتکار تلویزیون خصوصی خورشید راه اندازی گردیده بود و درتالار کابل سیرینا بتاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۲ برگزار گردید.

ادامه نوشته…