۲۴ ساعت

24 فوریه
۱ دیدگاه

تشنه ی دیدار

تاریخ نشر : شنبه ۵ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تشنه ی دیدار

کشته ى مهر و  وفاى یک  دگر گردیده ایم

با رموزِ صد هنر ، ما  پیشه ور گردیده ایم

تا که گفتیم ، راز های قلب خود افشا کنیم 

چون که خوردیم دشنه ،  ناباور گردیده ایم

تشنه ی دیدار بودیم  و  به شوق آن زمان

در میان آب  دریا ها  ، شناور  گردیده ایم

ما درون  قلبها  ، شایسته گى  ها داشتیم

بر سیاهیهای مظنون ، حمله ور گردیده ایم

زاده ى شهرِی شدیم که برف آن باشد سیاه

در دل مردم به تهمت ، شعله ور گردیده ایم

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

16 فوریه
۱ دیدگاه

فریاد

تاریخ نشر: جمعه ۲۷ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

                 فریاد         

هر ناله اش مرا به نگاهی، چه جسته است

تار دلش  به  قلب  منِ   زار ،  بسته است

قلبم به غیر او به کسى ، دل نجسته است

به هر طریق  تولد  او  را  خجسته  است

مانند خط  یار ، که نامش  شکسته است

زیبا گهى به زیر ، و به بالا نشسته است

نقاشم و  چسان  کشم آن  زلف عنبرین؟

فریاد ها کشم ،و دهانش چه بسته است

صدها صبا گذشت و از آغوش خبر نشد

دنیاى قلب ما گرچه زیبا  آراسته است؟

 پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

26 ژانویه
۱ دیدگاه

آرزو

تاریخ نشر: جمعه ۶ دلو ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – سندیاگو – کلیفرنیا – امریکا

                  آرزو         
براى این دل تنگم دگر  صفایى  نیست
شفاى این دل پردرد را  دوایى  نیست
ببین که جار زده ام در جهان  بخاطر تو
اگر که می شنوى، پس چرا  صدایى نیست
به یاد قامت و قدّت  سرود  می خوانم
که جز تو  حضور  رقیب   جائی نیست
اگر   به    در  بزنم  و  تو   عیان  نشوی 
همان که قسمتِ من چون تو دلربائی نیست
پوهنمل احمد ضیأ حق شناس
هرات – افغانستان
16 ژانویه
۱ دیدگاه

فریاد

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۶ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

  فریاد

یک بوسه از آن گونه ى خندان تو کردم

تن  در   گِروِ  سرکش  زلفانِ  تو   کردم

شاعر به کمال رخ ماه تو سخن گفت !

من غرقه و در گوش غزلخوانِ تو کردم

این کار دلست از تو جدایى نتوان  کرد

جانم به فداى تو  و  فرمان ت و  کردم

من طالب دیدار  تو  در باغم  و گلشن

فریاد و  فغان از  غم  هجران تو کردم

من شعر دگر وصف  لبان  تو  سرودم 

افسرده  دلم را  همه قربان  تو کردم

سرخوش به قیامت شوم و داور بالا 

از حاصل اشکم  دل  بریان  تو  کردم

آن لحظه که بینى و نگاهم بپسندى

سوگند به چه؟ صحبت پیمان تو کردم

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان
14 ژانویه
۵دیدگاه

تبسم

تاریخ نشر : یکشنبه ۲۴ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۴ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تبسم
با  تبسم  بزم  ما  را   تو   چراغان   می کنى
آسمانِ   تارِ  دل   را   نور     باران    می کنى
 عشق است نام کتابم، و  همه  در وصف تو
همچو سعدى اولش را تو گلستان می کنى
من به امید وصالت روز و شب با اشک سرد
دل به آغوشم ندادی، سینه لرزان می کنی
آن رقیب از کینه توزی تحت عنوانی ز لطف
  با تنِ نازت مداوا ، قلب ، شادان  می کنی
من غزل ها خوانده ام در وصف آن لبهاى ناز
مهر مى افشانى و قیمت ، چه ارزان میکنى

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

09 ژانویه
۱ دیدگاه

فغان

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۹ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۹ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فغان

خواهم   دو باره   تو   را    من   نگاه   بکنم 

راضی به کار خویشم هر چند اشتباه بکنم

دیگر مگو در این عشق ترا بى دین شمرند

در این قدم خوشم ، اگر چه  باز گناه  بکنم

  نهالِ  سروی بهاری ، پر از شگوفه  و  گل

من  که  یک  برگِ  خزانم   بتو   پناه   بکنم

  سنگ  تهداب و جودت  زیر عنوانیی قلب  

اساس  او  به  نیم شب نشدپگاه بکنم

    تو گریزان  زمن  و  من  با یک نگاهِ  عمیق    

دقیقه  ها  را   بسوزم  فغان  و  آه  بکنم

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات افغانستان

 

 

05 ژانویه
۳دیدگاه

زکاتِ حُسن

تاریخ نشر : جمعه ۱۵ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۵ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

زکاتِ حُسن

نگارم می رود، شعر و غزل  را  می برد  با  خود

به کندوی  لب لعلش ، عسل را  می برد با خود

بهار  آمد   بهار  آمد  ،  به   امیدى   که    باز   آید 

و شهد  لعل  لب هایش  مرا هم مى برد با خود

قد  رعناى  او   من  را  بسویش  می کِشد   امّا

نگاهش سوزدم، جان مرا  هم  می برد با  خود

 طلب کردم من از او بوسه ای بهر زکاتِ  حُسن

شبیه  اخترانی   که  ، زحل  را   می برد  با خود

خوش و شاداب می گردد ، نمی گیرد خبر  از من

و جانم  گیرد  او  هر دم، اجل را مى برد  با خود

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان

30 دسامبر
۱ دیدگاه

آرزو

تاریخ نشر: شنبه ۹ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

آرزو

چه خوش افتاده در چشمم ، گل امّید آهسته 

و روزی نو ، بهارانی ، تو  خواهی دید آهسته

نمی خواهی نگاهت را به چشمانم تو بسپاری؟

و فردا مى رسد  روزی ، حلول  عید  آهسته 

 اگر رخصت دهی من هم ، تو را از آن خود سازم 

به آوای  رسا  گویم   ،  ترا   مهشید   آهسته

مَبین  حالا  شبابت  را ،  غرورت را رها کن تو 

نهالِ پُر ثمر  دیدى  !  قدت  چون  بید  آهسته

گر از من شکوه ای داری، بگو بر من به آسانی

اجل  از  راه  می آید ،  و  بی  تردید   آهسته

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

27 دسامبر
۱ دیدگاه

در وصفِ مادر

تاریخ نشر : چهارشنبه ۶ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ – ملبورن – آسترالیا

در وصفِ مادر

از عمق دل چه خیزد ، تنها  صداى مادر

چه  صوت   دلنوازی  ،  دارد  نواى مادر

مثل فرشته ها  پاک ، مثل خدا  مقدس

جنت  قرار  دارد  ،  در   زیر   پاى   مادر

مادر گل بهشت و ، گلبرگ  یاس رنگین

برتر ز ماهُ خورشید ، مهر و  ضیاى مادر

عمرى  خدمتِ  او   کافى   نبود   هرگز

نور و  سیماى  مادر  ، ناز  و اداى مادر

افسون چشم هایش شمس و قمر ندارد

دور و  سرش بگردم جانم فداى مادرم

پوهنمل احمد ضیأ حق شناس

هرات – افغانستان