۲۴ ساعت

15 اکتبر
۱ دیدگاه

به کاندیدای بی پول

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۳ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۵ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

خوانندگان محترم ۲۴ ساعت از اینکه نزدیک انتخابات در کشور  ماست و زد و بند های پشت پرده از یکطرف و خرید و فروش رأی مردم  از سوی دیگر جریان دارد تصمیم گرفتیم تا هفته دوسه سروده ی طنز گونه اییرا که بدین  مناسبت  دقیقآ پنجاه سال قبل  در جریده وزین  ترجمان  به نشر رسیده  انتخاب نموده و تقدیم شما عزیزان نماییم. جا دارد برای  سرایش گران ِ عزیزی که در قید حیات اند طول عمر و برای آنعده از عزیزانی که رخ در نقاب خاک کشیده اند آرامش ابدی و خلد برین آرزو نماییم.

با سپاس و امتنان

فرزندان کاکا ترجمان

شعر انتخابی امروز  از محترم مهجور چاه آبی می باشد که در شماره ۲۲ سال دوم نشراتی ترجمان مؤرخ ( ۲۰ سنبله ۱۳۴۸ هجری خورشیدی) د رکابل منتشر شده بود.

به کاندیدای بی پول

ایکه  کردی  خویش  را کاندید  فرمان تو کو؟

وعده های چرب  و شیرین از بزرگان تو کو؟

ادامه نوشته…