۲۴ ساعت

۰۶ اسد
۴دیدگاه

غم درون

تاریخ نشر شنبه  ششم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۸ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

غم درون

محترم محمد جان مهجور

گمانم شهر ما شهر جنون است

که شاه ماهمیشه غم درون است

ادامه نوشته…

۳۰ سرطان
۱ دیدگاه

لب لعل

تاریخ نشر شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۱ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

لب لعل

محترم محمد جان مهجور

*****
بگوحرفِ دلت اى جان چندى

که بگزینم به گوش جان پندى

ادامه نوشته…

۱۲ جوزا
۲دیدگاه

خار و خس

تاریخ  نشر شنبه ۱۲ جوزا  ۱۳۹۷ –  دوم  جون  ۲۰۱۸–  هالند

خار و خس

محترم محمد جان مهجور

این ملت مظلوم جفا کش گشته

بی ارزش تر زخار وهروخس گشته

ادامه نوشته…

۲۸ دلو
۲دیدگاه

حق دارم

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۷  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حق دارم

محترم محمدجان مهجور

در فراق تو سیه پوش شوم حق دارم

درغم ھجر تو می نوش شوم حق دارم

ادامه نوشته…

۲۳ جدی
۲دیدگاه

راه نو

تاریخ  نشر شنبه ۲۳ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۳جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

راه نو

محترم محمد جان مهجور

برخیز ای نسل جــوان یک راه نو رقم زنید

گیرید گلوی دشمنان برفـرق شان محکم زنید

ادامه نوشته…

۰۱ جدی
۲دیدگاه

به رسم عاشقى

تاریخ  نشر  جمعه اول جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۲  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

به رسم عاشقى

محترم محمد جان مهجور

به رسم عاشقى دایم همى خوردم فریبش را

به باغ حسن محبوبم همى چیدم دوسیبش را

ادامه نوشته…

۱۱ قوس
۲دیدگاه

جفا

تاریخ  نشر شنبه  ۱۱ قوس  ۱۳۹۶ –  دوم  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

جفا

محترم محمد جان مهجور

به هجرانت مرا بیمار کردى

جفا وظلم وجوربسیار کردى

ادامه نوشته…

۲۴ عقرب
۲دیدگاه

زیباى فوق العاده

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۴ عقرب  ۱۳۹۶ –  ۱۵  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

زیباى فوق العاده

محترم محمدجان مهجور

اى دلرباى ساده رحمى به حال من کن

اى ماه شب چهارده رحمى به حال من کن

ادامه نوشته…

۱۱ عقرب
بدون دیدگاه

شکوه

    تاریخ نشر پنجشنبه اول نوامبر ۲۰۱۲هالند

محمدجان مهجور

“شکوه”

محمد جان " مهجور "

محمد جان ” مهجور “

ای دوست بیا به نزدم این کار ببین

یاران غائب بدورم اغیار ببین

دست برسر دست نشسته وبیکارم

زنگ خطر جیب به یکبار ببین

ادامه نوشته…

۲۱ میزان
بدون دیدگاه

زدست جفایت

   تاریخ نشر جمعه ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

 محمدجان مهجور

محمد جان " مهجور "

محمد جان ” مهجور “

زدست جفایت

******

دوچشم مست تواز می مدام میگون است

دلم زدست جفایت همیشه پرخون است

زصبح تا به شبانگاه تومست وخندانی

توراچه غم که دل عاشق تو پرخون است

ادامه نوشته…

۱۹ سنبله
بدون دیدگاه

زدست جفایت

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹سنبله  ۱۳۹۱  –  نهم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

محمدجان مهجور

محمد جان " مهجور "

محمد جان ” مهجور “

زدست جفایت

******

دوچشم مست تواز می مدام میگون است

دلم زدست جفایت همیشه پرخون است

زصبح تا به شبانگاه تومست وخندانی

توراچه غم که دل عاشق تو پرخون است

ادامه نوشته…

۱۴ سنبله
بدون دیدگاه

خریدار

تاریخ نشر سه شنبه ۱۴سنبله ۱۳۹۱- چهارم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

محمدجان مهجور

محمد جان " مهجور "

محمد جان ” مهجور “

خریدار

****

حسن زیبایت اگر روزی ببازار آوری

ازپی خود همچومن صدها خریدارآوری

من چو بلبل درگلستان رخت درسوز وساز

خنده را دور لبت چون گل بگلزار آوری

ادامه نوشته…

۱۴ اسد
بدون دیدگاه

“مهتاب”

محمد جان " مهجور "

محمد جان ” مهجور “

“مهتاب”

محمد جان مهجور

تاریخ نشر شنبه چهاردهم اسد ۱۳۹۱ – ۴ آگست ۲۰۱۲

ای مهتاب ای مهتاب ای مهتاب خوش نقاب

آخر بیرون شو  از حجاب برما بتاب برما بتاب

روشن نما  این  خانه ها  آبا دی  و ویرانه ها

نورت بود چون آفتاب برما بتاب برما بتاب

ادامه نوشته…

۱۵ سرطان
بدون دیدگاه

بدخشانم

محمد جان مهجور

محمد جان مهجور

بدخشانم

محمد جان مهجور

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۵سرطان ۱۳۹۱  – پنجم جولای ۲۰۱۲

بیاد سخره سنگت همی سوزم بدخــــــــشانم

به مثل چوب دراتش همی سوزم بدخـــــشانم

زهجرت دوستان کوهــــــسار اهــــل دروازم

چوشمع بزم به اغیاران همی سوزم بدخشانم

ادامه نوشته…

۱۴ سرطان
بدون دیدگاه

میهن

محمد جان مهجور

محمد جان مهجور

میهن

محمد جان مهجور

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۴سرطان ۱۳۹۱چهارم جولای ۲۰۱۲

خواهمت آبادو ازاد میهن آبائ من

جز بتو الفت ندارم ای همه سودای من

رفت عمر من همه درحسرت آبادیت

میکنم افسوس ها ای مسکن وماوای من

ادامه نوشته…