۲۴ ساعت

23 مارس
۳دیدگاه

جشن آغاز بهار نو و افغانهای مقیم مسکو

تاریخ نشر  شنبه ۲۳ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

noroz

جشن آغاز بهار نو و افغانهای مقیم مسکو

گزارشگر: فروغ سلطانی

***

عصر روز چهار شنبه مصادف با نوروز ۱۳۹۲ در حالیکه هنوز زحمت لشکر برف و سرما از پهنای زمین مسکو بر نخواسته بود ولی عطر و بوی دل انگیز باد بهاری  و ابر های سپید در هم شکسته آسمان نیمه آبی مسکو پیروزی و فرا رسیدن لشکر سبزینه پوش رستاخیز طبعیت و افراشتن قامت رنگین بهار را به  گوش زمین و فضای شهر زمزمه نموده و نغمه شوق پرستو های شاد و گرمی و جوشش پرواز کبوتر های مست صحرایی در گوشه و کنار شهر مسکو با تائید این زمزمه ها  مژده بهار را در غربت غریب شقایق با صدای بی صدایی فریاد میزدند.

ادامه نوشته…