۲۴ ساعت

02 ژانویه
۲دیدگاه

یغماگران

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۲ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

یغماگران

زدند، خوردند و  بردند گله ی موش

همان  یغما  گران  با  طرز خاموش

الهی   در    بگیرند     روزِ    محشر

که خون مردمان  را کرده اند نوش

عبدالسمیع عمرزی

اول جنوری ۲۰۲۴