۲۴ ساعت

تقابل قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه

تاریخ  نشر  چهارشنبه ۲۹ می ۲۰۱۳ هالند

سید نظام طاهری

سید نظام طاهری

تقابل قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه

سید نظام طاهری

نویسنده و آگاه امور سیاسی

 ***

قبل از استیضاح وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان آقای عمر ذاخیلوال هیچ افشاگری از موارد فساد که ادعا نمود ه  شش نمایندۀ مجلس مرتکب آن شده اند نبوده است و پیوسته افشاگری های متقابل شش نمایندۀ مجلس که مدعی داشتن اسناد از فساد گستردۀ وزیر مالیه را در دست دارند، باعث سرو صدا های زیاد شده است که هیچ کس نمی داند این در گیریهای لفظی و اتهام زنی های علنی بکچا خواهد کشانده شود.

ادامه نوشته…

افغانستان در آتش انتحاری

تاریخ  نشر  شنبه ۲۵ می ۲۰۱۳ هالند

 سید نظام طاهری

سید نظام طاهری

افغانستان در آتش انتحاری

 سید نظام طاهری

نویسنده و آگاه امور سیاسی

***

با وجودی اینکه علمای جید دنیا عمل انتحار را حرام دانسته و انجام دهندۀ آن را  دوزخی قلمداد نموده اند پس چرا این عمل بنام اسلام انجام می گیرد. انگیزۀ  اینگونه عملکردها را بجز از سیاسی بودن آن چه می توان تعبیر کرد.

ادامه نوشته…

22 دسامبر
بدون دیدگاه

اظهارات اخیر جوبایدن هفتاد ساله

سید نظام " طاهری"

سید نظام " طاهری"

سید نظام ” طاهری”

اظهارات اخیر جوبایدن هفتاد ساله، معاون رئیس جمهور اوباما

تاریخ نشر پنجشنبه  اول جدی ۱۳۹۰ –  ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱

نخستین بار پس از جنگ های ده سالۀ آمریکا با گروه طالبان و القاعده آقای جوسف بایدن معاون ریاست جمهوری کشور آمریکا در یک گفت و گو با مجلۀ نیوزویک آن کشور به صراحت کامل اعلان نمود که طالبان دشمن آمریکا نیست و یگانه دشمن آمریکا القاعده است حتی زمان آغاز لشکر کشی آمریکا به افغانستان آنها القاعده را می خواستند نابود کنند نه طالبان را پس مفهوم اظهارات بایدن اینست که ایشان در ده سال گذشته در جنوب و شرق افغانستان در مقابل القاعده جنگ های فرسایشی طولانی انجام داده است که سر انجام در برابر القاعده پیروزی را از آن خود ساخته است وبا گروه طالبان می توان مصالحه نمود.

ادامه نوشته…