۲۴ ساعت

22 جولای
۲دیدگاه

برگشت همه بسوی اوست

تاریخ نشر چهار شنبه  ۳۱ سرطان ۱۳۹۴ – ۲۲ جولای  ۲۰۱۵ هالند

بسم الله الرحمن الرحیم
برگشت همه بسوی اوست
                 
اعلان فوتی
محمد ویس پناه و محمد قیس پناه پسران
ملیحه مومند، مرضیه اکبری و شبنم رضایی دختران
مسعوده پناه و ملکه پناه عروسان