۲۴ ساعت

19 فوریه
بدون دیدگاه

تقدیرمن

 تقدیرمن

«حمید الله احسانی »

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

درین یک برهه ای تقدیر

که از هرسو دمادم شعله های رنج میبارد

بسان بمب و توپ و نیزه و شمشیر

و من

ادامه نوشته…