۲۴ ساعت

28 ژوئن
۲دیدگاه

افطار روزه

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  سرطان  ۱۳۹۴ – ۲۸ جون  ۲۰۱۵ هالند

مسجد

سلام هموطن!
تصویر ذیل شهریست به نام (تامپره) درکشور فنلاند

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

۱۶ سال است با خانواده مقیم این دیاریم خاطرات تلخ وشیرین پیوست با گذشت روزگار شرکت در غم وشادی هر یک مارا همراه است.
از همان ابتدا مردم متدین افغان در فکر تهیهء مسجد تا حال پرا کنده بدین مسجد وآن مسجد با دادن خیرات خانواده های افغان ومقتدیان نماز گذار پراکنده واز هم دوستان سعی وتلاش داشته ودارند.

ادامه نوشته…

15 ژوئن
۵دیدگاه

بیاد احمد ظاهر هنر مند فقید کشور

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۵ جوزا  ۱۳۹۴ – ۱۵   جون  ۲۰۱۵ هالند

شاد روان مرحوم احمد ظاهر هنر مند مردمی کشور

شاد روان مرحوم احمد ظاهر هنر مند مردمی کشور

بیاد احمد ظاهر هنر مند فقید کشور

اسناد حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

چکامه وغزل شاعرانه میشنوم

وناله های وطن را شبانه میشنوم

ادامه نوشته…

20 می
۱ دیدگاه

افغان ستان من !

تاریخ نشرچهارشنبه  ۳۰ ثور  ۱۳۹۴ –  ۲۰  می ۲۰۱۵ هالند

افغانستان1

سلام عزیزانم!

سپید گونه سرود من خد مت شعر دوستان

(حضرت ظریفی)

چهار شنبه سه شب فنلاند ۲۰ / ۵ / ۲۰۱۵ .

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

(وطـــن)

در سرزمین یا س

لحظات عمر من

هر روز روزگار دگر میرد مرا

تا انتهای دود وطن شانه میکنم

ادامه نوشته…

12 می
۲دیدگاه

بر مزار مادرم

تاریخ نشرسه شنبه ۲۲ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۲  می ۲۰۱۵ هالند

مزار مادرم

سلام وعرض ادب حضور مادران مبارز وقهر مان!

همه روزه روز روز مادر است که هیچ روزی بی یاد مادر مباد.

در کشور فنلاند امروزرا روز مادر نام نهاده اند وازان تجلیل به عمل می آید

بیاد مادرم اشک ریختم وانچه اینجا میسرم شد اندیشه به زحماتورنج های مادرم درین غربت سرا که بر مزارش مرا گذری نیست.

یکشنبه ۱۰/ ۵/ ۲۰۱۵

(حضرت ظریفی)

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

(بر مزار مادرم)

به خاک پات قسم مادرم که نادانم

هنوز طفلک نو باور دبستانم

ادامه نوشته…

03 می
۳دیدگاه

بحر تمنا

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳ ثور  ۱۳۹۴ –  سوم می ۲۰۱۵ هالند

محترمه پرستو صالحی

محترمه پرستو صالحی

سلام حضور دوستان!
پرستو صالحی هموطن آرزو مندبه وسعت خاطره هایش میگوید که:
آرزویم جهانی ست بی جنگ، بی ظلم، بی تجاوز، بی خشونت، بی دروغ، بی فریب، بی اعتیاد، بی فحشا، بی کودک آزاری، بی زن ستیزی، بی فقر، بی قتل و غارت و بی حیوان آزاری و … بی اسید و با آرامش ، با صلح، با سلامتی، با آسایش، با عشق و سرشار از برابری و عدالت. اینک به پاس خاطر آرزو مندان تا زه سرایشم خد مت شما شعر دوستان عزیز!
(حضرت ظریفی)
یکشنبه ۳/ ۵/ ۲۰۱۵
استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

(بحر تمنا)

صبر بیحد من از حوصله بالا شده است
قدموزون تـوام زیـب تماشا شـده اسـت
26 آوریل
۲دیدگاه

هـــی!

تاریخ نشر یکشنبه ششم ثور  ۱۳۹۴ – ۲۶ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

سلام وعرض ادب!
شهید گلگون کفن آغازین بهار امسال صحرای خونین دریای کابل را زیب وزینت بخشید.

ازشهادت فر خنده دخت با حر مت افغان جهل روزمیگذرد.

اینک آنچه مرا میسر است پیشکش شعر دوستان:

(حضرت ظریفی)

یکشنبه ۲۶/ ۴ / ۲۰۱۵

هـــی!

فــــــر خـــنـــده خفته در شعله وخاکستر بگو بما که:

گناهت چیست کینها سنگسارت کرده اند

ادامه نوشته…

21 آوریل
۳دیدگاه

گذری در گذر گاه فرخنده

تاریخ نشرسه شنبه اول ثور  ۱۳۹۴ – ۲۱ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

(گذری در گذر گاه فرخنده)

سه شنبه ۲۱ /۴/ ۲۰۱۵

(حضرت ظریفی)

هموطن آگاه سلحشور میهن سلامم را پذیراشو!

در نظر دارند دوسیهء متهمین قتل فرخنده به عدالت راجع شود

مگر جای نیازی درین میان خالیست.

پدیده ی حضورداعش دروطن ملال انگیز است:

ادامه نوشته…

17 آوریل
۱ دیدگاه

اگر انسانیت این است آدم نسل حیوان است

تاریخ نشر جمعه ۲۸ حمل ۱۳۹۴ – ۱۷ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

سلام دوستان عزیز هم میهنان آگاه!
به آتش کشیدن فر خنده  ، شهادت ا فسران وسر بازان دلیر بدخشان ، گروگان گیری مسافرین از راه این همه  دهشت و وحشت را تاب آوردن و تحمل دشوار است وطاقت فرسا در این زمینه سرودم رابا شما دوستان عزیزم شریک میسازم.

(حضرت ظریفی)

اگر انسانیت این است آدم نسل حیوان است

بدین تکبیر اسلام رهبری زور مندان است

ادامه نوشته…

26 مارس
۲دیدگاه

نوای ملا امام مسجد

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

(نوای ملا امام مسجد)

(حضرت ظریفی)

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

هر چه آید بر سرم از دست نفس کافرم

میخ تابوت ار شود حق است بر اعمال من

ادامه نوشته…

20 مارس
۱ دیدگاه

اسیر پر واز

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۰ مارچ ۲۰۱۵ هالند

این مرد وحشی در حالیکه یک ملای نا مسلمان میخواسته به این خانم تجاوز کند ولی وی از نزدش فرار کرد و ملای وحشی قرآن را آتش میزند و سر و صدا میکند که این  نا مرد لعنتی در مقابل مردم و قوای امنیتی اورا به قتل میرساندو بعدا آتش میزند . لعنت به چنین و حشی ها ( ۲۴ ساعت )

این مرد وحشی در حالیکه یک ملای نا مسلمان میخواسته به این خانم تجاوز کند ولی وی از نزدش فرار کرد و ملای وحشی قرآن را آتش میزند و سر و صدا میکند که این نا مرد لعنتی در مقابل مردم و قوای امنیتی اورا به قتل میرساندو بعدا آتش میزند .
لعنت به چنین و حشی ها ( ۲۴ ساعت )

آمد آمد نوروز گامیست درین مر حلهء حساس که گویند زنی را در کابل مردم به مشت ولگد کشتند وجسدش را بعد زیر موتر کردن به دریا انداختند.
جرمش را گونه گون روی فسبوک دوستان نشر کردند وجا جاهای دوستان نوشته ا ند که ما از افغان بودن مان درین مورد سخت متاثر واندوه گینیم.
حیرت زده امشب در غربت سرای کشور فنلاند این سرود به سراغم رسید

حضرت ظریفی

جمعه ۲۰ / ۳ / ۲۰۱۵

ساعت ۲۴ وده دقیقهء شب

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

(اسیر پر واز)

شکست بال من را جوش پروازی نمی آید

ازان سوی چمن از لانه آوازی نمی آید

ادامه نوشته…

14 مارس
۱ دیدگاه

به پیشواز بهار

تاریخ نشر شنبه  ۲۳ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۴مارچ ۲۰۱۵ هالند

Lente

به پیشواز بهار

(حضرت ظریفی و رویا افسون )

محترمه خانم رویا افسون

چکامه های دل انگیز رویا افسون سوژه های طبعم میشوند

تضمین برچکامهء بهاری این شاعر شیوا سرا

ادامه نوشته…

08 مارس
۳دیدگاه

به منا سبت هشتم مارچ روز جهانی زن

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۳ – هشتم   مارچ ۲۰۱۵ هالند
شعر حضرت ظریفی
به منا سبت هشتم مارچ روز جهانی زن
تقدیم به پیشگاه زنان زحمتکش ورنجدیدهء افغانستان وجهان
(حضرت ظریفی)
کشور فنلاند
استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی


(مقام زن)
خـــــدای لایـزال آن ذات بیــچــون
طبیعت در سرشـــــت حکم قـانون
27 فوریه
۱ دیدگاه

ریزش برف سنگین و سرازیر شدن برف

تاریخ نشر جمعه هشتم حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۷  فبروری ۲۰۱۵ هالند

ریزش برف سنگین و سرازیر شدن برف کوچ های در ولایات بامیان و پنچشیر جان ده ها تن را گرفت

در اندوهت خودم را شریک میدانم هموطن درهء زیبای پنجشیر و….!

از چه باید شکوه نمود واز چه کسی باید مدد خواست!؟

حضرت ظریفی

پنجشنبه ۲۶ – ۲ – ۲۰۱۵

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

گویند مرا که لطف خدا ابر رحمت است

برف سپید را به سیاهی چه نسبت است

ادامه نوشته…

23 فوریه
۲دیدگاه

ترس گربه از شیخ

تاریخ نشر دوشنبه چهارم حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۳  فبروری ۲۰۱۵ هالند

1موش

به اجازهء عبیدزا کانی شاعر طناز

(ترس گربه از شیخ)

(حضرت ظریفی)

دوشنبه ۲۳ /۲/ ۲۰۱۵

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

گربه شـددرمنـزل شیخی فرود

مـرغی ازمرغانچه اش را درربود

ادامه نوشته…

18 فوریه
۲دیدگاه

رازی نا مکشوف ازادیسن مخترع برق

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۸  فبروری ۲۰۱۵ هالند

رازی نا مکشوف ازادیسن مخترع برق با منظومی از من

(حضرت ظریفی)

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

ومنصف بزر گان عقل وخرد

بدینسان روابات دارند چوجان

ادامه نوشته…

14 فوریه
۲دیدگاه

روز عاشقان مبارکباد

تاریخ نشر شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۴  فبروری ۲۰۱۵ هالند

روز دوستی

با ارادت به دوستان گرانقدرم روزدوستی را مبارک میگویم!

(حضرت ظریفی)

شنبه ۱۴ / ۲ / ۲۰۱۵ کشور فنلاند

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

در عبادتگاه عزت جسم تا جان میشود

قلب عا شق زیر پای بال ایمان میشود

ادامه نوشته…

05 فوریه
۴دیدگاه

چکامهءاز رویا افسون باتضمین گونۀ استاد

تاریخ نشرپنجشنبه  ۱۶ دلو ۱۳۹۳ – پنجم   فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم رویا افسون

سلام دوستان عزیزم ، خواننده گان سایت ۲۴ ساعت و دوستان فیسبوک میخواهم چکامهءاز رویا افسون شاعر خوش قریحه را باتضمین گونۀ از من /با شما شریک میسازم!
(حضرت ظریفی)
=====
در این شب تار خفاش گرد

زاغ های سیاه وغ وغ کنان

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۶دیدگاه

آنچه گویم در رسای راضیه باز هم کم است

تاریخ نشر شنبه هشتم قوس ۱۳۹۳ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ هالند

مسکو-300x151

خوش بختانه امروز مصا دف است با تجلیل زاد روز تولد بانوی فر هیخته هموطن آگاه مادر غمخوار وستارهء درخشان ادب نا زنین دکتور راضیه جان هوتکی که شخصتیست پر افتخار وچهرهء برازنده اشنا.
از صمیم قلب تبریکاتم را حضور بانوی پر افتخار وطن که در بخش کلتور فر هنگ ونوشتار ادبی فعالانه سهیم اند تقدیم میدارم.
حضرت ظریفی

کشور فنلاند

محترم حضرت ظریفی

محترم حضرت ظریفی

به مناست تجیلیل شاد مانهء دوست نا زنینم راضیه جان هوتکی آنجه مرا مقدور است تقدیم خودشان وشما عزیزان:

آنچه گویم در رسای راضیه باز هم کم است

تا که وصفش را صفات نیک اندر عالم است

ادامه نوشته…

21 سپتامبر
۱ دیدگاه

نو عروس وطن دو شوهر کرد

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

140910100514_ghani_and_abdullah_336x189__nocredit

میان نامزدان توافق زنا شوهری را دیده وشنیده ایم وا غلبا در اسلام مرسوم چنین بوده که یک زن دوشوهر کرده نمیتواند
در تغیر عصر شاید ایجاب زمان است که:
قدرت را نیز نامزد میشوند وبعد تقسیم میکنند عروس دلخواه شا نرا آنهم مشرک یعنی که:

محترم حضرت ظریفی

محترم حضرت ظریفی

حال زین عصر ساینس وتکلوزی
جلوه اندر وطن شفا گردید

ادامه نوشته…

15 ژوئن
بدون دیدگاه

معبد عشق

حضرت ظریفی

حضرت ظریفی

معبد عشق

حضرت ظریفی

۱۵ – ۶ – ۲۰۱۲

گل وا ژه های متن کلامم/ فسانه ام !

در امتداد معبد عشقت نشا نه ام

دل تنگی ات مباد نوای کلام من

محو خیال خا طرهء عا شقا نه ام

ادامه نوشته…

06 نوامبر
بدون دیدگاه

عید

حضرت ظریفی

شهر تامپره – فنلاند

شب عید قربان سال ۱۳۹۰

 

تاریخ نشر یکشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۰ – ششم  نوامبر ۲۰۱۱

عید

به طنز و طعنه مبارک مگوی عید مرا

که  حرمتیست  بدون   کفن  شهید  مرا

جنازه ی  وطنم  سر بگوش  من   دارد

به خون  بره ی  قربان  نشانده  دید مرا

ادامه نوشته…