۲۴ ساعت

24 مارس
۲دیدگاه

دستِ ادیب

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

محترم تمیم مصلح (حکمت)

محترم تمیم مصلح (حکمت)

به امید صحتمندی کامل شما محترم آقای بشیر.

تمیم مصلح (حکمت)

ملبورن – آسترالیا

بیستم مارچ ۲۰۱۴
دستِ ادیب
دارم از کج  فکریِ  ادوار، داد
بسکه غم بر صاحبِ افکار داد

ادامه نوشته…

22 ژانویه
۲دیدگاه

گفتگوی دوشاعر

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۲ جنوری ۲۰۱۴  هالند

گفتگوی دوشاعر 

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۲

صهباء

میخواستی   قیامتی   بر  پا   کنی  ،  نشد

دل های  عاشقان  همه  شیدا  کنی ،  نشد

ادامه نوشته…