۲۴ ساعت

12 ژانویه
۱ دیدگاه

دردِ غربت

تاریخ نشر: جمعه ۲۲ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

دردِ غربت

 سالهاست بر دوشِ خود بارِ ملامت می کشم

 دیگران  غرقِ  گناه  و  من  خجالت  می کشم

 هر  که  آمد  بر  سرِ  قدرت خیانت کرد و رفت

 ذِلًت   و  بیچارگی   از  این  خیانت  می کشم

 مرد و  زن  پیر  و  جوان  آواره گشتیم از  وطن

 خسته و سرگشته حالا دردِ غربت می کشم

 روز و  شب کردم تحمل طعنهُ  همسایه(۱) را

 هم جدا از میهن و خواری و خِفًت می کشم

 کودکِ  من   برده   از   یادش    زبانِ    مادری

 بر کتابِ  خاطراش ،  نقشِ  محبت  می کشم

 سالیانیست  وعدهُ  درمان  شنیدم  از  طبیب

 خسته  از  نا باوری  رنجِ  طبابت    می کشم

 خشم و تاریکی و نفرت گشته  غالب بر وطن

اینهمه ظلم و ستم  را  از  جهالت  می کشم

مریم نوروز زاده هروی

عقرب ۱۴۰۱ خورشیدی ۲۳

۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

 از مجموعهُ”میهن عشق”

هلند

 ۱ مُراد از کلمهُ ” همسایه ” کشور های ایران و پاکستان

10 دسامبر
۱ دیدگاه

زادگاهِ من – از مجموعهء ” میهنِ عشق “

تاریخ نشر: یکشنبه ۱۹ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

زادگاهِ من

مرا  به   شهرِ   غزلهای    عارفانه   ببر

به  سرزمین ِ  افقهای    شاعرانه   ببر

مرا  ببر به  دیاری که  آرزوی  من  است

به  بزمِ  خلوتِ  شبهای  عاشقانه  ببر

به خاکِ  پاکِ  نیاکان  و خطهء  شیران

به  زادگاهِ  من ، آن  مهدِ  جاودانه  ببر

به کوچه یی که درآن خنده بود وصلح و صفا

همان گذر که زعطرش بود نشانه ببر

به  خانهِ   پدری ،  آن  بهشتِ   دیرینم

به خاطراتِ خوش و خوب ِآن زمانه ببر

شکسته بالم از این غربت و از این دوری

بیا و  مرغکِ  پر  بسته  را  به  لانه ببر

“هرات” شهرِ هنر،گُلستانِ علم و ادب

برای  دیدنِ  رویش  مرا  به  خانه  ببر

۲۴ حمل ۱۴۰۲ خورشیدی

۱۴ اپریل ۲۰۲۳ 

مریم نوروز زاده هروی

هلند