۲۴ ساعت

01 مارس
۱ دیدگاه

دلِ زیبا پسندِ من

تاریخ نشر : جمعه ۱۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – اول مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا


دل زیبا پسندِ من

غم خانه  گشته  است دلِ مستمند من

هم  شد   خمیده    قد   چو  بلند  من

هردم  رسد ز  جور  فلک بر دلم غمی

آرد   چگونه    تاب   دلِ   دردمند  من

دارد  وطن   ندا    ز  ظلم   ستمگران

تا کی شکنجه کوب شود  شهروندِ من

برگو فلک که چیست گناه منِ غمین ؟

آورده ای   بدرد   همه   بند  بند  من

زشتی پدید گشته به هر سو که بنگرم

در ناله است از آن دلِ  زیبا پسند من

پنداشته ام (ثنا) که مرا دوست باشد او

بوده است  لیک حیف  بفکرِ گزندِ من

محمد اسحاق ثنا

ونکوور – کانادا

۲۹ فبروری ۲۰۲۴

29 فوریه
۱ دیدگاه

ترجمانِ درد

تاریخ نشر : پنجشنبه ۱۰ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۹ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

ترجمان درد

زنده گی این جا به جز هستی میان  درد  نیست

غیر رنج و غم به مردم  هیچ  دست آورد نیست

کس سخن ازحق نمی گوید ،عدالت مرده است

دادگر  حاکم  که  استمگر کند   پیگرد  ، نیست

از  فضای   سرد     یخبندان     امروزِ    وطن

دیگر آن مردی که حس مهرمی گسترد ، نیست

چون   زلیخاییم   مهر  یوسف   میهن  به  دل

کاندرین ره هیچ خوف از گرگ صحرا گرد نیست

هر که را  بینیم  در کشور دم   از  مردی  زند

گر همه مردند ، آیا  هیچ  کس نامرد نیست ؟

شعر   باش   ترجمان    درد     و آلام  وطن

شعر نبود  راستین  گر   ترجمان   درد نیست

محمد اسحاق ثنا

ونکوور – کانادا

۲۶ فبروری ۲۰۲۲

24 فوریه
۱ دیدگاه

خطاب به همسایهء زیان آور

تاریخ نشر : شنبه ۵ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خطاب به همسایهء زیان آور

آواره و  دربدر   شوی  ،  همسایه !

کز حال  دلم  خبر شوی ، همسایه !

بر اشک یتیم  کودکان  بین  یک بار

تو نیز  ازین  بتر شوی ، همسایه !

آتش    زدی    آشیانه ام   از  کینه 

محروق به هرشرر شوی همسایه !

در میهنم آن چه بود  کردی  غارت

ای سارق، درسقر شوی، همسایه!

همسایهء بد سگال ، ای  پاکستان

دربدمنشی سمر شوی، همسایه !

بر جان تو  آتش  اوفتد از هر سو 

آماج به هر خطر شوی، همسایه!

قول تو دروغ و  کار تو دایم غدر

رسوا تو به بوم و برشوی ،همسایه !

آید به سرت شر و بلا  از هر سو

مغضوب به هربشر شوی،همسایه !

بادا همه دم نصیبه ات دردوغم

همواره تو خون جگر شوی همسایه!

محمد اسحاق ثنا

ونکوور – کانادا

۱۶ فبروری ۲۰۲۲

03 ژانویه
۱ دیدگاه

مهر و وفا

تاریخ نشر : چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۳ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مهر‌ و وفا 

من نخواهم  شراب مال شما 
تشنه  ام  لیکن  آب  مال شما
ما پسندیده  ایم  مهر  و    وفا 
غیر از این هر ثواب مال شما 
نور خورشید  روز   ما  را  بس 
طی شب ماهتاب   مال شما 
بستر خواب ماست  خارا سنگ 
خواب  بر تخت خواب‌  مال‌ شما 
ما  و  نانی  جوین   چای  تلخ 
انگبین   و  کباب  مال     شما 
زاهدا این همه  عتاب  ز‌ چیست 
فیض درس و   کتاب  مال شما 
ما   ز   آزار    د یگران    دوریم‌
همه  قهر و  عتاب  مال شما 
محمد اسحاق ثنا 
 ونکوور کانادا 
دوم جنوری ۲۰۲۴
20 دسامبر
۱ دیدگاه

شب یلدا

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۹ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

شب یلدا

شب یلدا   که   نام   جاودانیست

ز  آیین  کهن رسم  و  نشانیست

شب   یلداست  آ غاز    زمستان

شب شعر و  سرود و  بزم  یاران

شب یلدا شب طولانی یی سال

که با آن می شود دگرگون احوال

شب یلدا   شب  میلادِ  خورشید

که تابندد  در آن  پروین  و  ناهید

شب یلدا  به  فکر همدلی  باش

بیا با  ما  به  دور   صندلی  باش

شب    یلدا    انار    و   هندوانه

تناول  کن  به  شادی  و   ترانه

برای  لحظه‌یی  یاد  وطن   کن

سخن ازمردم و درد و مهن کن

تمام روز  و شب یلداست آنجا

فروغ  عیش   ناپیداست   آنجا

به خانه  خلق  را  کو هندوانه

نه از سبزی چلو باشد نشانه

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۱۹ دسمبر ۲۰۲۳

09 دسامبر
۱ دیدگاه

فضای سرد

تاریخ نشر : شنبه ۱۸ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی – ۹ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فضای سرد

زندگی  در  میهن  ما   غیر  رنج  و در د نیست

غیرازاین بیچاره گی ها هیچ  دستآورد نیست

گفتنی ها را نمی گوییم  ، عدالت مرده  است

غیر ما  در  نزد   حاکم    قابل    پیگرد   نیست

در   فضای    سردِ    یخبندان     امروز    وطن

دیگرازمردی که حرف مهرمی گسترد  نیست

هرکه می بینی  بکشور لاف  مردی می زنند

گر همه  مردند  آیا  یک کسی  نامرد نیست؟

شعر  باشد   ترجمان    درد   و    آلام    وطن

خوش نمی آید سرودی آنکه او را  درد نیست

چون  زلیخا  ما  همه  درگیر عشقِ  یوسفیم

اندرین ره مثل مجنون مردِ صحرا گرد نیست

ونکوور – کانادا

۹ دسامبر ۲۰۲۳