۲۴ ساعت

07 آگوست
۲دیدگاه

کتابِ بسته پنهانم ــــــ

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۶ اسد ۱۴۰۱–  هفتم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

به دُنیایی فریبی ها محبّت را صدا کردم
ز نادانی به بحرِ نامرادی ها شنا کردم
04 آگوست
۲دیدگاه

غمبار ــــــــ

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۳ اسد ۱۴۰۱– چهارم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

دراین ماتم سرا گِل کار و هم معمار غمبار است
صحتمند و سلامت ها و هم بیمار غمبار است