۲۴ ساعت

01 سپتامبر
۱ دیدگاه

عالم ــــــ

تاریخ نشر پنجشنبه دهم  سنبله ۱۴۰۱– اول سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

سرودِ ماتم و شور و پُراز غوغاست این عالم
چنین یک چهره یی نامرد و بی پرواست این عالم
17 آگوست
۱ دیدگاه

دری ـــــ

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۶ اسد ۱۴۰۱– ۱۷ آگست  ۲۰۲۲ هالند

قدیمی ترین شهر سوریه بنام (دورا) که زبان پارتی بیشتر از ششصد سال زبان رسمی ، اداری و همه گانی بکار رفت در امپراتوری پارتها از باختر تا سوریه و شام که جای زبان یونانی را گرفت ، که این زبان شیرین بنام (دری) امروزی مستقیماً ریشهٔ روستایی دارد و همانا از دره های دُرِ دری سرچشمه گرفته که اساس اش بلخِ بومی و تخارستان … است ، من یک مثنوی سرودم اُمیدوارم مورد پسند عزیزان قرار گیرد ممنون که میخوانید.
دری ـــــــ
باختر تا آن بخارا لهجه یی شیرین دری
از عراق و تا عجم وردِ زبانها داوری
07 آگوست
۲دیدگاه

کتابِ بسته پنهانم ــــــ

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۶ اسد ۱۴۰۱–  هفتم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

به دُنیایی فریبی ها محبّت را صدا کردم
ز نادانی به بحرِ نامرادی ها شنا کردم
04 آگوست
۲دیدگاه

غمبار ــــــــ

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۳ اسد ۱۴۰۱– چهارم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

دراین ماتم سرا گِل کار و هم معمار غمبار است
صحتمند و سلامت ها و هم بیمار غمبار است