۲۴ ساعت

20 آوریل
۶دیدگاه

کابل از چشمِ تو اشک آیینه گون میریزد

تاریخ نشر چهار شنبه  اول ثور  ۱۳۹۵ – ۲۰  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

کابل از چشمِ تو اشک آیینه گون میریزد

مخمس محترم احمد الله بیغش

کابل از چشمِ تو اشک آیینه گون میریزد

از تنِ پاکِ شهیدانِ تو خون میریزد

ادامه نوشته…

16 آوریل
۱۲دیدگاه

مخمس بیغش بر غزل رهی معیری

تاریخ نشر شنبه  ۲۸  حمل ۱۳۹۵ – ۱۶  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

مخمس بیغش بر غزل رهی معیری

احمدالله بیغش

ای دلبرِ مهرویِ من از تیغِ نازت بسملم

از فُرقت و هجرانِ تو پر درد و پر داغِ دلم 

ادامه نوشته…