۲۴ ساعت

02 سپتامبر
بدون دیدگاه

آگهی و دعوتنامه،

تاریخ نشر یکشنبه ۱۲سنبله  ۱۳۹۱  –  دوم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

آگهی و دعوتنامه،

بخاطرتثبیتِ حقوق پناهنده گی قشرِ پناهجوی افغان مقیم کشور هالند  که بیشترین آن ها طی بیشتر از دهسال، در بی سرنوشتی به سر میبرند

*****************

به اساسِ فیصلهء جلسهء نوبتی مؤرخ ۱۲- اگست- ۲۰۱۲م. هییتِ اجراییهء اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، مبنی بر جستجو و ایجادِ زمینه های ملاقات و بحث با احزابِ سیاسی هالند، به ویژه به پیشوازِ برگزاری انتخابات پارلمانی (۱۲- سپتامبر- ۲۰۱۲م.) در این کشور و آشنایی با برنامه های انتخاباتی احزاب مذکور و تلاش برای تثبیتِ حقوق پناهنده گی قشرِ پناهجوی افغان، که بیشترین آن ها طی بیشتر از دهسال، در بی سرنوشتی به سر میبرند و به ادامهء ملاقاتی که با یکی از کاندیدای حزب کارِ هالند، به تاریخ ۱۷- اگستِ ۲۰۱۲م. صورت گرفته بود، در نظر است، تا گردهماییِ با آقای فرشاد بشیر، نمایندهء حزب سوسیالیست (SP) در پارلمان هالند، تدویر گردد.

ادامه نوشته…