۲۴ ساعت

29 آوریل
۳دیدگاه

پاکستان مرکز و حامی تروریزم بین المللی

تاریخ نشر شنبه نهم   ثور ۱۳۹۶ –  ۲۹ اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

در کنفرانس سالانه جرگه افغانان مقیم در اروپا

مورخ ۲۳ اپریل ۲۰۱۷

شهر بیفرویک هالند

پاکستان مرکز و حامی تروریزم بین المللی

پاکستان بحیث یک کشورغیر« طبعیی » ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده و رمزبقای خود را درخفقان داخلی ودشمنی باهمسایه گان جستجو و بخصوص بعد ازکودتای نظامی جنرال ضیاالحق (۱۹۷۷ م.) که بحیث حلقه اساسی در « کمربند سبز» و « نقاب جمهوری اسلامی » به تربیه، تجهیز و تسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت ورزیده وبه صورت سیستماتیک ازتروریسم بحیث ابزارسیاست خارجی خویش استفاده مینماید. 

افغانستان ازبدوخلق نامیمون پاکستان درراستای نقش خصمانه وتاریخی این کشور درمعرض دسایس اسلام آباد ( که عضویت پیمانهای نظامی را حاصل کرده بود) قرارداشته و با اعلام جمهوریت (۱۹۷۳م ) آماج جنگ اعلام ناشده آنکشور قرارگرفته، که تا کنون ادامه دارد . 

ازهمان جمهوریت اول تا کنون جنگ اعلام نا شده پاکستان به اشکال و شیوه های مختلف ودرنقشهای متفاوت ازتربیه،تسلیح وصدورخرابکاران گرفته تا قرارگرفتن بحیث «تخته خیز» دراوج جنگ سرد، طرح کنفدراسیون وجنگهای تنظیمی دهه نود، رول بازی نموده است وهمچنان تلاش دستگاه نظامی ـ استخباراتی پاکستان بخاطرتسلط مستقیم در وجود طالبان، بخاطرتثبیت عمق ستراتیژیک، بی ثبات سازی وتضعیف افغانستان دریک ونیم دهه اخیر، صورت گرفته و تداوم دارد .( ارائه دلایل دررابطه به این حقایق آفتابی ، بحیث اثبات « کفر ابلیس » تحصیل حاصل پنداشته میشود ) 

پاکستان ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی : 

نظام بین المللی معاصر ملهم و استوار بر یک اصل قبول شده یی حقوق بین المللی میباشد Pacta Sunt Servanda ) ـــ تعهد باید اجرا گردد ) که اعضای سازمان ملل متحد متعهد و مکلف به اجرای آن میباشند ، اما در عمل دولت پاکستان در قبال تعهدات خود در برابر جامعه یی جهانی عمل نکرده و دررابطه به افغانستان درمجموع و بخصوص بعد ازعقد موافقت نامه ژینو( ۱۹۸۸ م ) وتا کنون،هیچگاهی به تعهد ، وعده ووعید خویش ، وفا نکرده است . 

پاکستان هم عضو سازمان ملل متحد است و هم با پررویی منشور آن ودیگر اصول قبول شده حقوق بین المللی را نقض مینماید ؟ 

پاکستان هم عضو جامعه جهانی است و هم از خاک آنکشور به جهان تروریست صادر میکند ؟ 

پاکستان هم « شریک استراتیژیک » امریکا است و هم جنگ اعلام نا شده رابا هم پیمان آن کشور(افغانستان) تداوم میدهد؟

بدینترتیب مسئولیت اخلاقی(Moral Obligation) دولت و رهبران پاکستان زیر سوال رفته است ! 

آیا بسیار سوال بر انگیز نیست ؟ 

ـ که درین پانزده سال اخیر حضورگسترده امریکا و ناتو درافغانستان، پاکستان ملیاردها دالر را زیر نام همکاری مبارزه بر علیه « تروریزم » تصاحب نموده است، در حالیکه رهبران و مراکز سازمانهای تروریستی در داخل آنکشور فعال می باشد. امریکا بخاطر اسامه بن لادن سر دسته شرارت پیشگان القاعده به افغانستان هجوم نظامی آورد و چند سال بعد سر وکله موصوف از اسلام آباد پیدا گردید، بر سر ملاعمرآخوند ده ملیون دالر جایزه تعین گردیده بود، اما نامبرده در « خانه های امن » کراچی زندگی وبشکل مرموز در شفاخانه های آن شهر بقتل رسید و جلسات بخاطرتعین اخلاف آن علنی و با حضور صدها تن در پاکستان دایر گردید .

معمای اقامت و قتل سر دسته شرارت پیشگان، تشت رسوایی پاکستان را از بام انداخته است واکنون با کشته شدن ملا منصور در پاکستان ، دیگر هیچ وجدان بیدار شک نخواهد داشت که پاکستان مرکز ودولت آنکشور حامی تروریزم می باشد. شانزده بار سفر ملا منصور به امارات متحده عربی و یکبار به ایران با پاسپورت رسمی پاکستانی و با نام جعلی بیان عین واقعیت است که رهبر و حلقه دست اول رهبری طالبان نه تنها در پاکستان از مصئونیت کامل برای سازماندهی جنگ و حملات مرگبار تروریستی بر ضد ملت و مردم افغانستان برخوردارهستند،بلکه آنها درتبانی مستقیم و تحت چترحمایتی آی اس آی برای ادامه فعالیت های تخریبکارانه بر ضد دولت، مردم و حاکمیت ملی افغانستان تدارکات مالی را ازطریق ” کاریدور “، امارات متحده عربی فراهم وسازماندهی نموده ومینمایند ( البته در این یادداشت پیرامون چگونگی قتل آنان بحث صورت نگرفته است ).  زمانیکه اسامه وملا منصور واجب القتل است، سزای میزبانان « مهربان » وحامیان چه خواهد بود؟ 

وقت آن رسیده است که جامعه جهانی و بخصوص انگلیس و امریکا به این سوال جواب بدهند ! 

پاکستان مرکز تروریسم بین المللی : 

اسناد معتبر بین المللی از سازمان ملل متحد و تا وزارت های خارجه اعضای دایمی شورای امنیت ( بخصوص وزارت خارجه امریکا ) ، سایر کشور ها و مطبوعات جهانی گویای این حقیقت است که ، سرنخ بسیاری حوادث دهشتبار تروریستی از کابل ، تا بمبیی ، دارالسلام ، چیچین ، سینکیانگ و تا نیویارک به پاکستان گره میخورد . پاکستان مکان امن برای شرارت پیشه گان جهان گردیده و سردسته های سازمانهای تروریستی در« خانه های امن آی اس آی » مصروف طراحی عملیات وحملات دهشتبارمیباشند وبرای تعین « رهبران » و نظم ونسق امورجلسات علنی وتاچند صد تن رادایرمینمایند.(همین اکنون دهها سازمان تروریستی مشمول لیست سیاه سازمان ملل متحد و خارجه امریکا در پاکستان علنی فعال بوده ومورد حمایت آی اس آی قرار داشته ، تسلیح و تجهیز میگردند. 

پاکستان بحیث مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان : 

تعداد مدارس، مراکز و « نهادهای خیریه » در پاکستان که اندیشه های بنیادگرایانه اسلامی، کافرکشی ، سیف الاسلام، انتحارو قتل دگراندیشان را ترویج میدهند تا به دهها هزارمیرسد واکثریت آنهایکه توسط مولانا های خبیث آنکشوررهبری میشوند، زیرچتر محافظتی آِی.اس.آی و بقایای جنرال ضیآالحق در اردو قرار دارند . 

پاکستان مرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی : 

طی این چهل سال اخیر بیشتر از دو صد هزار تروریست عرب و عجم از کشور های مختلف در کوره های تروریست سازی پاکستان پرورش یافته ورهبران سازمانهای تروریستی که برسرآنان جوایزتعین گردیده، درین کشورکسب تجربه کرده اند ( اوسامه، ایمن الظواهری،ابوبکربغدادی ، ملاعمر، ملامنصور، ملا هیبت اله وده ها تن دیگر دراین ردیف قرار دارند واز امتیازات « خانه های امن آی.اس. آی» مستفید گردیده اند ) 

استخبارات نظامی پاکستان مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد: 

در داخل وخارج پاکستان تعداد زیادی از شخصیت های معروف افغان توسط آی.اس.آی ویا بدستور اجیران آن بقتل رسیده اند،( پوهاند شمس الدین مجروح ، چینزایی ،غروال، کتوازی و دها تن دیگر، اکنون دیگر حضورجنرال اسلم بیگ درشب شهادت داکترنجیب اله رییس جمهور اسبق یک راز نمیباشد. در چند سال اخیر آنعده رهبران طالبان که خط قرمز اصول مافیایی روابط ( آی.اس.آی ـ طا لبان ) را نقض کرده اند، زندانی و به اشکال مرموز بقتل رسیده اند. 

دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را درافغانستان مرتکب شده اند :

ـ درین مدت تداوم جنگ اعلام نا شده، پاکستان عامل اولی واساسی تراژیدی خونبار افغانستان می باشد، مداخلات آنکشور دلیل و بهانه مداخلات نظامی شرق و غرب پنداشته میشود . 

ـ درین چهاردهه ملیون ها هموطن ما نابود، معلول، معیوب ، یتیم وبیوه گردیده اند و ده ها ملیارد دالر بکشور ما خسارت رسیده و مناطق زیاد تخریب ویا مانند پایتخت به تل خاک مبدل گردیده است. 

ـ غنایم و آثار ملی و تاریخی تاراج و یا مانند بت های بامیان تخریب گردیده است .

ـ تاسیسات دولتی و اردوی ملی افغانستان نابود گردیده است .              

ـ جنایات ضد بشری، جنایات جنگی، نقض حقوق بشرو قتل وکشتار اهالی ملکی دوام دارد .

ـ درچند ماه گذشته هر روزدرافغانستان کربلا، صبرآ وشطیلابرپا است . 

ـ از قرار معلوم پاکستان در ولایات ننگرهار و پکتیکا در اینطرف خط نامنهاد دیورند مراکز عسکری ایجاد کرده است .                             

ـ تداوم و تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان مانع اصلی گذارکشور ما به شاهراه ترقی می باشد . 

دربرابراینهمه جنایات، تجاوز و تشدید جنگ اعلام ناشده چه میتوان کرد؟  ختم جنگ اعلام نا شده ودستیابی به صلح با تگدی بدست نمی آید و چنانچه گفته اند: حق داده نمیشود، حق گرفته میشود. 

افغانستان قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده یی پاکستان : 

مطابق به احکام منشور سازمان ملل متحد « دولت قربانی باید اعلام نماید که مورد تجاوز قرار گرفته است » 

بدینرو دولت افغانستان ، باید بمثابه کشور قربانی اعمال پاکستان ، هر چه عاجل دوسیه جنایات ناشی از جنگ اعلام نا شده آنکشور در وجود طالبان وشرکای شانرا تنظیم وبه : 

ــ شورای امنیت س.م.م و دیوان عدالت بین المللی ارجاع نماید. 

دولت باید به شورای امنیت پیشنهاد نماید تا : 

به اساس اصول منشور م. م. م اصل (united nations sancations) را مطابق احکام فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل « تهدید صلح ، نقض صلح وعمل تجاوز » در مورد پاکستان بررسی و تطبیق نماید تا پاکستان بحیث مرکز تروریسم و دولت آنکشور بمثابه حامی تروریسم برطبق اصل (Legal Settlement Sancation) مورد تعزیرات بین المللی قرار گیرد . این تعزیرات باید شامل قطع کمکهای نظامی و مشروط ساختن مجموع کمکها به نابودی تروریستان و تحقق اصول و پرنسیپ های جهانی و قبول شده یی حقوق بین المللی گردد. 

مراکزسلاح اتومی پاکستان منبع خطرناک تهدید جهانی : 

دراحوالیکه پاکستان مرکزشرارت بین المللی است و خطرناکترین سردسته ها و سازمانهای مخوف تروریستی و دشمنان تمدن بشری در ارتباط تنگاتنگ با اردو و آی اس آی فعال میباشند و دولت سابقه جرمی دولت پاکستان درنقض موافقت نامه یی ( N . P . T ) ( که پدر بمب اتومی آنکشورعندالمحاکمه بدان اعتراف نمود ) ، بسیار ضرور است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر نظارت وتحت پوشش قراردادن فعالیت اتومی پاکستان اقدام نماید. 

وظایف دشوار ، اما بسیار ضروری ومبرم : 

ـ دولت باید با سازمان ناتو وکشورهای انگلستان وایالات متحده امریکا که تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان معلول سیاست های کجدار و مریز آنان است و بر اساس پیمانهای ستراتیژیک، مکلف به دفاع قاطع می باشند، مذاکرات سازنده را آغاز نماید . تداوم تراژیدی خونبار افغانستان مسئولیت اخلاقی Moralobligation) ) آنان راکه در قبال افغانستان اظهرمن الشمس میبآشد ، با سوالیه بزرگ مواجه ساخته است؟   مسولیت جانب امریکا در قبال تراژیدی خونبار مردم ما در استغاثه سناتوران و سخنان قبل از انتخابات دولتمردان ، ویا هر چند سال کشتن یک سردسته تروریستان خلاصه نمیشود ( که کفاره اعمال انتقامجویانه را مردم بی گناه و بی دفاع با خون فرزندان شان بپردازند ).افغانان باید صداقت گفتار،درمبارزه با تروریسم را( لااقل بخاطرانتقام خون دوهزار وپنجصد سربازشان ) درسرکوب قاطع آنان در مراکز اصلی شان ( پاکستان ) مشاهده نمایند. 

ـ دولت باید با کشور های اتحادیه اروپا حقایق قربان شدن افغانستان را مطرح و در جلب همنوایی آنان تلاش وسیع انجام دهد . 

ـ بسیار ضرور است تا دولت کار وسیع را با اعضای دایمی شورای امنیت،همسایگان وقدرتهای بزرگ منطقه مانند چین،روسیه وهندوستان دنبال و دررابطه به مسایل جاری افغانستان وبحث بر عواقب زیانبار استفاده ابزاری از گروه های دهشت افگن بخاطر مقاصد جیوپولوتیک و تشدید جنگ های نیابتی ، سازماندهی نماید . 

آیا دولت افغانستان توانایی انجام این رسالت تاریخی را دارد ؟ 

پاشنه آشیل افغانستان ضعف اقتدارملی است. ” مردم بزرگ ” که بار طولانی ترین جنگ تاریخ را متحمل گردیده اند ، با ” رهبران کوچک ” مواجه می باشند،رهبرانیکه به مردم باورندارند و فراموش کرده اند که :

د خلکو زور، دخدای زور دی و از تشخیص مصالح کشور ومنافع ملی عاجز می باشند و درگیر ودار تقسیم « قدرت » بوده و قوای مسلح را درین مقطع حساس بحساب قوم و گروپ تقسیم مینمایند که کفاره آنرا سربازان قهرمان و هموطنان مظلوم با خون شان میپردازندوپای دشمن سفاک را تا مقر پارلمان ، شفاخانه چهارصد بستر و قول اردوی ولایت بلخ رسانیده اند . 

رهبران دولت وحدت ملی که پای شان در ترازوی مشروعیت می لنگد، بخاطر جبران این نقیصه باید برای کسب وجاهت ملی تلاش نمایند. این وجاهت فقط وفقط باچنگ زدن به منافع ملی ودفاع قاطع از وطن وجان و ناموس مردم بدست میآید . 

دستیابی به این مآمول زمانی سراب نخواهد بود که قانون را ملاک عمل قراربدهند،استقرار حاکمیت قانون یگانه راه تحکیم قدرت دولتی پنداشته شود . 

این هدف بزرگ فقط با پشتیبانی مردم ممکن خواهد بود و برای کسب کمک مردم باید تعریف دقیق ازمنافع ملی با شناخت از جیوپولیتیسم بین المللی و منطقه داشته باشیم وبرمبنای همین تعریف استرتیژی امنیت ملی وچگونگی مقابله در برابر پاکستان را مشخص بسازیم و« منشور مقابله با پاکستان » را در دایره کلان ملی تدوین نماییم . دستیآبی به این مامول شریف ملی از ما می طلبد تا مصالح کلان کشوری را فدایی بازی های خورد پوپلیستی و پیش کشیدن شعارهای غیرعملی وبا انگیزه های قومی ، نه نماییم . 

در همچو حالت یک دولت کارا میتواند با دیپلوماسی فعال بحیث پارتنر درسطح بین المللی و منطقه ، منافع افغانستان را دفاع و پاکستان نیز با عزم و احتیاط حرفش را تحویل بگیرد. 

چنین دولت که کارا خواهد بود در برابر مخالفان مسلح برخورد دقیق را در وجود یک سند تقنینی که حالت حقوقی افراد و گروپ های مسلح که به پروسه صلح میپیوندند ، تنظیم و مطابق آن برای صلح بحیث هدف والای ستراتیژیک اقدام نماید. 

داعیه یی ملی : 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با نظر داشت این واقعیت که افغانان قلب مشترک ( وطن مشترک ) دارند، با مراجعه به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم صمیمانه میخواهد تا در دفاع از هست و بود وطن ، صدایی اعتراض شانرا در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند ، و از ین داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی ، مذهبی ، ایدیولوژیک و سلیقه ها ، دفاع و به جهانیان ثابت نمایند که وطن وسرزمین افغانان عمق ستراتیژیک پاکستان و میدان جنگ های نیابتی نه ، بلکه همسایه متساوی الحقوق ونیک میباشد.

با احترام

هیئت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

۳ پاسخ به “پاکستان مرکز و حامی تروریزم بین المللی”

  1. admin گفت:

    دوستان محترم هیئت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، تشکر از پیام عالی تان. من با شما هم عقیده هستم و باید اضافه نمایم که که کشوری که رهبران و دولتمندان آن همه شان های خایین ، فاسد ، وطنفروش ، جنایتکار و حامی تروریستان مانند طالبان و گلبیدین وغیره که همه سر دسترخوان چتلستان وحشی دالخور نشسته و بزرگ شده اند چطور از ایشان انتطار داشت که بفکر کشور و مردم آن باشند . طوریکه اطلاع دارید تا یکی دو روز دیگر این جنایتکار به جمع جانی های وحشی و قاتل هزاران انسان مظلوم میپیوندد .گلبیدین راکت انداز از لغمان بکابل می آید و پوستر های او را بحیث قهرمان کشتار مردم افغانستان یا قهرمان ملی در شهر کابل بجای احمد شاه مسعود نصب کردند و همزمان تعداد دزد ها ، وحشی ها ؛ جانی ها گلبیدین مانند طالبان یا برادران کرزی خایین و غنی فاسد از زندان ها آزاد میشودند و و ضع کشور را ازاین هم بدتر مینمایند. لعنت و نفرین به دولت وحشت ملی و رهبران فاسد و بی غیرت آن. یاد تان باشد که گلبیدین سر این وطنفروش ها را خواهد خورد. این هدف چتلستان است. موفق وسلامت باشید . مهدی بشیر

    • دوست ارجمند، سپاس از ابراز نظر شما. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا همیشه در ارتباط با نقش حکمتیار، موقف حکومت کنونی افغانستان و نقش حکومت پاکستان در بیشترین اعلامیه های خویش نظر خویش را انعکاس داده است و در اکثریت موارد نظر ما به نظر شما در تضاد نیست. ما همچنان احساسات شما و دیگر هموطنان ما را که در نوشته های شان تبلور می یانبد نیز قابل درک میدانیم. من در اینجا خواننده گان محترم را به مطالعه تمام اعلامیه های انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون این موضوعات و حوادث خونین و مرتبط به آنها دعوت مینمایم. http://www.hoqooq.eu کامگار باشید

  2. بهار فروردین گفت:

    ضمن سپاس وامتنان از تلاش های پیهم انجمن محترم در راستای حاکمیت قوانین بین المللی و تامین صلح در افغانتسان، منطقه وجهان توقوع میرود بدون خستگی با فعالیت های گسترده مسلکی و مدنی پیهم ادامه داده و فشار را بالاتی کشور های اصلی آزمند وافزون طلب آورده تا علام شان را ناگزیر به رعایت حقوق و همه گان در جهان و تمیکن کرد

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما