۲۴ ساعت

20 ژوئن
۲دیدگاه

بدیهه سرایی های دوستان

تاریخ نشر شنبه  ۳۰ جوزا  ۱۳۹۴ – ۲۰   جون  ۲۰۱۵ هالند

بهدیه

از استرالیا ،  افغانستان  و امریکا

شام جمعه نوزدهم جون ۲۰۱۵

مکن  افسوس  بر عکس  جوانی

که   بودی  تازه  و  در شاد مانی

کنون زیب دیگرداری قیوم جان

که  خود  زیبایی   آن را  ندانی

( ظفر )

چه خوش سازی دلم ای یارجانی
مگر   درد   دلم   را   تو   ندانی
به  غربت  مانده  و دیوانه  گشتم
خوشا  آن  میهن  و آن  نوجوانی
« بشیر»

وطن  پا مال  دزدان  گشت  جانم

مهاجر هر کی از ان گشت جانم

قیوما  مهر  و   احساست   بنازم

ظفر هم زارو گریان گشت جانم

(ظفر)

ظفر جان  زار  و  گریانت  نبینم
به  غربت   من   پریشانت  نبینم
الهی    دشمن   ما    در   بگیرد
اسیر     رنج     دورانت    نبینم
« بشیر»

زعین وغین الفبای وطن سوخت

کتاب  مهر  زیبای  وطن سوخت

چو  جمع  بی سوادان  شد  مدبر

زسوز واژه معنای وطن سوخت

(ظفر)

ز دست عین وغین کشورتباه شد
جوان  و  پیر  میهن  بی نوا  شد
خدا  رحمی  کند  بر  حال  ملت
که ملت  بی سر وبی سرپناه شد
« بشیر»

کلامت  پر شکر  باشد  عزیزم

دعایت  با   ثمر  باشد   عزیزم

خدا  لعنت   کند  بر  اجنبی ها

که عین وغین شررباشدعزیزم

(ظفر)

چه زیبا گفته ای جانت  بنازم
گل من عشق و ایمانت  بنازم
وطن
درگیربیداداست چه گویم
درین  ماه حسن قرآنت بنازم
« بشیر»

نمیدانم فروغ ما بخواب است ؟

و یا بیدار با جمع شباب است

بهرجا است و باشد شاد وآرام

که مشک صحبتش مثل گلاب است

(ظفر)

گمانم که فروغ میهمان است امشب
ویا درباغ و یا بوستان است امشب
وگرنه تا بحال خاموش نمیماند
یقینآ در پی جانان است امشب
« بشیر»

بقرانی   که    ایمانم   در  آنست

دهم سر بر وطن جانم در آنست

به سن  و سا   و دوریم  میندیش

که خون های  نیا کانم در آنست

(ظفر)

بَدستِ عین و غین میهن نگاه شد
گروه  دزد و  رهزن هم  تباه شد
صبر بهتر  بوَد  صابر خدا  است
خدا  خواهد  که  شام  ما پگاه شد
فروغ

مگر عا شق شده  در وقت پیری

بود این لقمه ای در وقت سیری

خدا حفظش کند از دست اشرار

در انجا مشکلست روشن ضمیری

(ظفر)

به خون های نیاکان خسته گشتم
ز دست ظلم دوران خسته گشتم
الهی   ریشه     ظالم     بسوزد
که از رنج ضعیفان خسته گشتم
« بشیر»

بشیر جان با نذیر در پیچ و تاب است
فروغ ات نیست پیروقت  شباب است
بکابل جنب وجوش دختران بین
دلش ازدست
هرظالم کباب است
فروغ

فروغ   نازنین   صبری  نمانده
بجز  در   آسمان  ابری  نمانده
چه خوشحالی ز دست دولت ما
که از دستش بجز جبری نمانده
« بشیر»

فروغا گر بود آنجا جمع وجوش

نذیر خود  مکن  جانا  فراموش

من هم مثل توعا شق پیشه استم

سخن بین من و تو باد ِ خاموش

(ظفر)

هر آنچه مانده میراث قدیم است
که کاردزدورهزن آنچنین است
اُمید وارى  نباید  داد  از  دست
پلان  دشمنان  نقش زمین است
فروغ

ظفر جان عاشقی  وقتی  ندارد
و یا  بر  عاشقان  فرقی  ندارد
که عاشق غیر معشوق را نبیند
کجاست
عاشق که اودردی ندارد
« بشیر»

توهم عاشق مزاجی ای قیوم جان

بیا  و با  فروغ  شو مرد  میدان

بگیرید دست ظفر را از محبت

که  در کابل  کنیم  دیدار یاران

(ظفر)

ظفر جان عشق پیرى دلپذیراست
فروغ درعاشقى اش بى نذیراست
ولى  بر هر که  میدوزم  نظر را
نظر نا کرده میگوید که پیر است
فروغ

فروغم شاد و شادان خواهم امروز
بدور
از رنج دوران  خواهم امروز
الهی  تا  جهان  باشد  تو  باشی
برایت
عشق جانان خواهم امروز
« بشیر»

بشیر جان شادى از آن تو باشد
به ملبورن وقتِ دورانِ تو باشد
ترا ازجان ودل من شاد خواهم
فروغ  امشب میهمان  تو  باشد
فروغ

فروغا مقدمت بر روی  دیده

بیا ای جان من  ای نور دیده
بیاوربا خودت  همراه ظفررا
بشنیم  جمله  با هم  تا سپیده
« بشیر»

عجب حال وهوایی داره کابل
ویا صلح وصفایی داره  کابل
نذیرم  با  فروغم   همنوا  شد
چه  خاک  دلربایی داره کابل
« بشیر»

هواى کابلم  هر  روز غباریست
بشهر و کوچه هایش انتحاریست
بشیر جان  از دعا  دورم  ندارى
فروغ نزدِ خدا درعذرو زاریست
فروغ

پلان  دشمنان  ما را  تباه  کرد
بهر خانه غم و رنج وعزا کرد
زدست خلق وپرچم گشته آغاز
کجا
یک رهبری دردی دوا کرد؟
« بشیر»

فروغا ما دعا گوی  تو  با شیم

دو دستان دعا سوی تو با شیم

که خالق باز گردانت به منزل

چوگل ما شاد ازبوی تو باشیم

(ظفر)

ظفر جان زنده باشید یار جانی
رفیق  خوب  من  تو  مهربانی
الهی  فرصتی   ده   تا   ببینیم
عزیزان رابه کابل یک زمانی
« بشیر»

نذیر جان کابلم در جنگ  باشد
براى  آمدن  وقت   تنگ  باشد
مه یار با خود بشیرِ  نازنین را
فروغ ات خیلى ها دلتنگ باشد
فروغ

فروغم از چه رو  دلتنگ باشد
چرا در  کابل   ما  جنگ  باشد
ظفر جان بار خویش باید ببندیم
که   یار   نازنین  دلتنگ  باشد
« بشیر»

دلت  تنگست می دانم فروغم

وطن جنگست میدانم فروغم

خدا رحمی  کند  بر مردم  ما

که غم سنگست میدانم فروغم

(ظفر)

بشیرجان گر فروغ اینجا بماند
نذیر را با  بشیر نزدش بخواند
شبى با هم نماییم هرسه خلوت
دیگر داغ  در دلِ  مایان نماند
فروغ

فروغا  مهربانی   یار  خوبم
رفیق  و همزبانی   یار خوبم
خوشا
روزی که باشیم با ظفرجان
بده  بر  ما  نشانی  یار خوبم
« بشیر»

نذیرجان کابل هرچند درخروش است
زدستِ
انتحارى سُرخ پوش است
براى  خدمتِ  مردم   فروغ ات
مُدام در
زندگانىسخت کوش است
فروغ

وطن پرآب و تاب گردد گل من
و دشمن در عذاب گردد گل من
برای  میهنم  صلح  و  صفا  را
دعایت  مستجاب  گردد  گل من
« بشیر»

بشیر میهمان  نواز بی مثالست

همیشه  خنده  رو و با  کمالست

سفر گررفتی درملبورن فروغا

ترا  این   یاد گارِ ِ بی  مثالست

(ظفر)

ظفر جان یار جانی  زنده باشی
همیشه  سالم   و  پاینده  باشی
خوشا روزی که آیی با فروغم
چو خورشیدی بمن تابنده باشی
« بشیر»

بشیرم شاعربس مهربان است
عزیز دل  فروغ  این آن است
خدا  از هر بلاى  بد  نگه دار
که مانند  نذیرم نکته دان است
فروغ

عزیزان شد سحروقت دعا گشت
به ملبورن
صبح دیگربرملا گشت
خدا    باشد     نگهدار   شمایان
دل من با  دل تان  همنوا  گشت
« بشیر»

خدا حا فظ  فروغا  با  بشیرم

نذیر استم  ولیکن   بی نظیرم

شمارا صبح روشن باد هردم

که  بی مهر شما  الفت نگیرم

(ظفر)

خدا حافظ عزیزانِ دل  وجان
بشیرم  با  نذیر الله  نگه  بان
درین  ماهِ صیام  جانِ  برادر
نمایید توبه  بر  درگاه  یزدان
فروغ

فروغ عزیز و ظفر گرامی شب تان خوش ، بزم تان گرم و دل تان بی دغدغه باد ، تا دیدار بعد خداوند نگهدار شما باد.

 

۲ پاسخ به “بدیهه سرایی های دوستان”

  1. admin گفت:

    دوستان گرامی آقایان فروغ ، ظفر و بشیر . ضمن عرض سلام، طاعات و عبادات تان قبول در گاه حق. بدیهه سرایی تان خیلی زیبا و عالی بود . خط بردم و خوشم آمد و ازاینکه کشور ما توسط یک تعداد دزدان و جانی ها که در راس آن حامیان و رفقای ع و غ میباشد برباد شده و مردم کشور ما هر روز یا مهاجر میشوند و یا در حملات انتحاری به شهادت میرسند. نه عنی و نه هم عبدالله و نه هم دولت وحشت ملی آنها طی حدود یکسال غیر از دردی ورشوت کاری نکردند .محاکم و پولیس آنها هم از جمله همان جنایتکار ها اند . طوریکه از محکمه ساختگی قاتلین شهید فرخننده دیده شد که غیر از فریب دادن مردم کار دیگری نکردند و همانطور که به اصطلاح دولت وحدت ملی را ساختند . کجاست وحدت ملی ؟ فقط کار شان تفرقه انداز و حکومت کن و بس و دالز ها را هم هرروز جرچ مسافرت هایشان میشود. و مردم ما در این ماه رمضان یک کیلو شکر ندارند تا با نان چای افطار و سحری کنند و روزه بگیرند .تمام پول های ملت بیچاره مصرف معاش ، جرچ دسترخوان ، بادیگارد ها ، موتر های ضد گلوله وزرا ، معاونین ، مشاورین ، والی ها و دیگر دوستان شان میشود . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. قیوم بشیر « هروی » گفت:

    برادر مهربانم مهدی جان بشیر عزیز ، زحمات شما را ارج نهاده امیدوارم در پناه الطاف حق سلامت و سرفراز باشید.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما