۲۴ ساعت

19 می
۳دیدگاه

چګونه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری؟

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ می ۲۰۱۴ هالند

محترم سمیع الدین افغانی

محترم سمیع الدین افغانی

چګونه انتخابات  دور دوم ریاست جمهوری؟

سمیع الدین افغانی

۱۹ / ۵ / ۲۰۱۴

******

طوری که هموطنان ما اطلاع دارند در انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی سال ۱۳۹۳هـ۰ ش جمهوری اسلامی افغانستان در ده ها  مراکز و حوزه های  رای دهی تقلب و تخطی های ګستردۀ صورت ګرفته است که   مسولین ادارت دولتی باهمکاری  زورمندان محل  در آن سهم فعال داشته  که اسناد و شواهد مستند با ویدوهای تصویری آنها به آدرس

کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورزیده  و در دسترس آنها قرار دارد۰

به طور نمونه و مثال در ولایات پروان ، قندهار، مزار شریف و هرات در بعضی از مراکز رای دهی  صندوق ها  خود سرانه توسط تقلب کاران به نفع یک کاندید مشخص خانه پوری ګردیده و اوراق رای دهی غیر شفاف به شکل اجبارویا هم  معامله به صندوق ها رای ریخته  شده است ۰

به این اساس به منظور انتخابات شفاف در دور دوم  ریاست جمهوری  سال ۱۳۹۳ ه ۰ ش جمهوری  اسلامی افغانستان  مسولین و کارمندانیکه  در تقلب سهم داشته اند ویا انعده دولت مردانیکه زمینه تقلب را در مراکز رای دهی اماده ساخته اند باید به جزای اعمال شان رسیده  و  وظایف دولتی  شان  به تعویق دراورده  شود۰

 اګردر  مناطق نا امن  این ګونه تختی ها صورت ګرفته باشد دلیلش را میتوان نا امنی  نام برد ولې در ولایات که در ان از  امن و ثبات میګویند، دخالت دولت مردان  و زورمندان در ان  حقایق است  انکار نا پذیر ۰

بناً  بادر نظر داشت شرایط کنونی که  انتخابات به دور دوم رفته است باید  تدابیر مشخص  برای جلوګیری از تقلب روی دست ګرفته شود۰

مردم ما با  کسانیکه  به پای صندوق ها رای رفته اند و بعد از ساعت ها انتظار موفق به انداختن رای در صندوق های رای دهی  شده اند، مشارکت آنها را در این پروسه  به   دیدهء  قدر  مینګرد  زیرا اشتراک هموطنان ما در این امر  نمیانګراتحاد  و همبستګی واحساس مسؤلیت  مردم ما  بوده  و جواب است  آهنین  برای دشمنان قسم خورده  مردم  افغانستان۰

مردم افغانستان با در نظر داشت تهدید های متواتر دشمنان خاک و  میهن  در حوزه های انتخاباتی صف کشیدن و به پای صدوق های رای رفته و درین امر بزرګ تاریخی کشور شان  سهم  ګرفتند تا برعلاوهء ادای رسالت و مسؤلیت به جهانیان نیز وحدت و یکپارچه ګې خویش را  نشان دهنداتحاد وهمبستګی همه اقوام و توده های وسیع مردم افغانستان  درس عبرت است با آنعده کسانی که دست شان به  خون ،چور وچپاول مردم این خطه اغشته است و متأ سفانه هنور هم  بنام قوم، زبان و سمت  مردم ما  را به خاک و خون  کشانیده و وبدین  طریق کسب امتیازات مادی و معنوی نموده و می نمایند ۰

 خوشبختانه مردم با احساس کشور دیګر فریب آنها را نه خواهند خورد زیرا قشار اګاه و با احساس کشورما میدانند  که هیچ کشوری  بدون همبستګی مردم شان نه توانسته کشورهای  شان را  از بدبختی  نجات داده، بسوی ترقی و تعالی سوق دهند۰

 بنا  بمنظور تامین  دیمکراسی واقعی و عدالت اجتماعی در کشور بادر نظر داشت از تجارب دور اول و قبلی  انتخابات  به مسایل اساسی ذیل توجه مسولین امور را معطوف میدارم ۰

 ۱بمنظور تهداب ګذاری و نهادینه ساختن درست دیموکراسی و حاکمیت مردم وتحقق  انتخابات شفاف  آنعده کارمندان دولتی ومسؤلین کمیسون اتنخابات  که در تقلب های وسیع دست داشته و به نفع یک کاندید مشخص قوانین  را زیر پا نموده ویا مینمایند از وظایف شان عزل و یا هم حد اقل وظایف دولتی شان  به تعلیق درآورده شود و متخلفین با عمل کرد جرمی مطابق قانون به جزای اعمال شان برسند. این عمل برعلاوه ء تأمین عدالت درین مرحله در آینده نیز برای انتخابات شفاف زمینه سازی مناسب خواهد بود ۰

 ۲تأمین امنیت مطمین مراکزی که در آن رای دهی صورت می ګیرددر مراکز نا امن که خود زمینه  برای جعل وتذویر است از  ایجاد مراکز رای دهی جلوګیری شود۰

 ۳تعین و تقرر مسؤلین با احساس و متعهد  به ارمان های والای کشور و مردم درحوزه های رای دهی مرکز وولایت کشورامریست ضروری ۰

 ۴ایجاد نیرو های امنیتی ارګان های مشترک اردو، پلیس ملی وامنیت ملی به منظور تأمین امنیت ساحه  و جلوګیری از عمال انعده اشخاص که عمدا میخواهند پروسه انتخابات را بدنام  و یا هم امنیت ساحه را مختل ساخته و برای تقلب زمینه سازی مینمایند۰

 ۵بعد از ختم پروسه رای دهی نتایج ارا د مظهر نمایندګان نامزدان ریاست جمهوری و مسؤلین کمیسیون انتخابات شمار   و بعد از قناعت جانبین  درج پروتوکول ګردیده با مهر امضاء  مسؤلین به موقع یک نقل ان  در مراکز رای دهی مربوط و نقل دیګر آن را به مرکز کمیسون مستقل انتخابات  ارسال نمایند. یعنی طرز العمل های موجود درین راستا به صورت پیګیر رعایت شود۰

۶صندوق های رای از  حوزه های رای دهی به شکل مطمین  و توسط ارګان های مسؤل وبه کمک ارګان های امنیتی به مرکز ارسال ګردد۰

 ۷کمیسون شکایات مطابق شواهد ومدارک در پاک سازی رای درست  از باطل صادقانه اقدام نموده و مردم رابا اسناد و مدارک دست داشته از طریق میدیا  به موقع باخبر سازند۰

 ۸کارمندان کمیسون باید از  هر ګونه تهدیدها حمایت شوند وکسانیکه کارمندان این کمیسون را به هر ګونه فشار و تهدید مواجه میسازند دستګیر و مطابق قانون مجازات شوند۰

 ۹ټیم و طرفداران ټیم مشخص منحیث یک هموطن در امر صلح ، برادری ،  امن وعدالت  بخاطر  مردم این سرزمین در تبلیغات وصحبت های شان احترام متقابل را در نظر داشته از هرګونه تهدیدات که موجب تشویش اذهان عامه میګردد صرف نظر نمایند  در غیر ان ادارات عدلی وامنیتی کشور چنین اشخاص را دستګیر وبه جزای اعمال شان برسانند۰

۱۰به هر اندازه که نمایندګان تیم ها مشخص  متواضع و با روحیه وطندوستی  موضع ګیری داشته باشند  به همان اندازه مورد حمایه و پذیرش مردم قرار خواهند ګرفت۰

۱۱سهم فعال اقشارجوانان ،زنان ،علمای دین واشخاص بانفوذو با احساس کشوردرین پروسه  امریست  وطنپرستانه و با احساس۰

به امید اینکه انتخابات دور دوم با در نظر داشت  وکسب تجارب مثبت از کمبودی ها ونواقص دور اول در فضای امن،  شفاف وسرتاسری  صورت ګرفته  و به ارای مردم  چنان احترام ګذاشته  شودکه ملت تصمیم ګیرندهء اصلی سر نوشت خویش ګردد۰

ومن الله التوفیق

سمیع الدین افغانی

۱۹/۵/۲۰۱۴

 

۳ پاسخ به “چګونه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری؟”

 1. admin گفت:

  جناب آقای سمیع الدین افغانی ، تشکر از مقاله زیبا و پیشنهاد های عالی تان. من با شما هم نظر هستم . خدا کند گوش شنوا و چشم بینا و جود داشته باشد. موفق باشید. مهدی بشیر

 2. kamal taj گفت:

  (۱) تدابیر مشخص برای جلوګیری از تقلب روی دست ګرفته شود۰
  (۲) متأ سفانه هنور هم بنام قوم، زبان و سمت مردم ما را به خاک و خون کشانیده و وبدین طریق کسب امتیازات مادی و معنوی نموده و می نمایند ۰
  دقیقآ
  باید قشور آگاه تدبیر وتدبر بخاطر موانع از شفاف بودن انتخابات را به
  دور دوم جستجو نمایند.
  جناب محترم سمیع الدین(افغانی) ممنون از دلسوزی شما نسبت
  به افغانستان عزیز نظر بسیار عالیست.
  دقیقآ
  باید قشور آگاه تدبیر وتدبر نمایند تا موانع از شفاف بودن انتخابات را به
  دور دوم خنثی بسازند.
  (تاج)

 3. kamal taj گفت:

  باعث شفاف نبودن (موانع شفاف نبودن)

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما