۲۴ ساعت

19 نوامبر
۲دیدگاه

گفتمان جوانان هرات

تاریخ نشر سه شنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

گفتمان جوانان هرات 

گزارش از : اسدالله صفا

اسدالله صفا

اسدالله صفا

گفتمان جوانان هرات پیرامون موافقت نامه امنیتی افغانستان با امریکا و دورنمای سیاسی افغانستان از سوی گروه فرهنگیان جوان حوزه غرب در سالون ابن سینای شهر هرات برگزار گردید.

در این گفتمان که جمع کثیری از فعالین مدنی و محصلین پوهنتون های هرات حضور داشتند، ابتدا ویس احمد حکمت بنیانگذار و مسوول گروه فرهنگیان جوان حوزه غرب افغانستان، هدف از تدویر این گفتمان را جمع آوری دیدگاه ها و  نقطه نظر های مثبت و منفی پیرامون عقد موافقت نامه امنیتی و پاسخ دادن به پرسش های جوانان درین مورد توسط کارشناسان امور می باشد. وی گفت: اعضای لویه جرگه در مورد تائید و یا رد این موافقت نامه تصمیم خواهند گرفت، اما خواهش ما اینست تا اساسات و قوانین ملی و اسلامی ما نیز مد نظر گرفته شده و بر منافع علیای سرزمین مان  تاکید گردد.

سپس در گفتمان آزاد محترمان دکتور احمد غنی خسروی استاد پوهنتون هرات، سید خلیل موید آگاه امور اجتماعی و سیاسی، علی جان فصیحی فعال مدنی، سویتا درانی فعال مدنی و مگما علوی به نمایندگی از محصلین پیرامون موضوع منحیث کارشناسان و متخصصین امور صحبت نمودند، بعداً اشتراک کنندگان گفتمان نظریات خویش پیرامون امضای این موافقت نامه را مطرح نموده و سوالات مشخص خویش را از کارشناسان مطرح نموده که پاسخ های قناعت بخش ارائه گردید.