۲۴ ساعت

08 آگوست
بدون دیدگاه

پیام بمناسبت حلول عید سعید فطر

تاریخ نشر پنجشنبه  ۸ آگست ۲۰۱۳ هالند

پیام بمناسبت حلول عید سعید فطر

هئیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت عید سعید فطربهترین مراتب تبریکات ومبارکباد رابه هموطنان عزیزوبخصوص اعضای محترم انجمن ،حقوقدانان گرامی وکافه ملت اسلام تقدیم داشته،سعادت وموفقیت راآرزومینماید.

هموطنان بادیانت ماطی یکماه با قلوب مملوازخلوص،عبادات رادرشرایطی دشوارکه ازیکطرف گرمی هوا وروزهای طویل وازجانب دیگرفضائی اختناق جنگ وجنایت که هرلحظه حیات شان درمعرض تهدید قرارمیدهد، فرایض دینی خویش را انجام دادند وفعلاً به استقبال ایام عید میروند. مصائب  روزتا روز ابعاد پیچیده تر را کسب مینماید.تراژیدی ها بیشتر گردیده ودشمنان داخلی وخارجی مردم ووطن همه روزه با تغیرشیوه وتاکتیک درتحقق اهداف خویش که شامل سلب وپایمال نمودن حقوق وآزادیهای اتباع کشورمیباشد عمل مینمایند.

دراین لحظات بحرانی وظیفه وطنی،ایمانی واخلاقی همه افغانان به خصوص منورین ونیروهای ملی میباشد تا بادرک شرایط فعلی که حیات مردم وموجودیت کشوردرخطرنابودی قراردارد، به خود آمده با گذشت وازخودگذزی بخاطروفاق ملی که هدف اولی قطع جنگ وبرقراری صلح باشد باایمان راسخ این هدف را عبادت  تلقی نموده،عمل نمایند ودراستحکام قدرت مردمی وملی،ایجاد حاکمیت قانون وحفظ تمامیت ارضی افغانستان فدا کارانه تلاش نمایند.

رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ازتمام اعضای خویش ، حقوقدانان ، منورین، دانشمندان وسایرهموطنان عزیزخواهشمند است تا بخاطرنایل شدن به وفاق ملی بدون هیچگونه تبعیض وتمایزعملاً داخل اقدام شده وآشتی ملی را در سرلوحه زنده گی روزمره خویش قراردهند.

 به امید صلح ،ثبات وحاکمیت قانون درکشورعزیزما افغانستان .

بااحترام

وهاند دکتورغلام سخی مصئون

رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما