۲۴ ساعت

10 ژوئن
بدون دیدگاه

اعـــــــلامـیه

تاریخ  نشر  دوشنبه دهم جون ۲۰۱۳ هالند

اعـــــــلامـیه

کابل ـــ افغانستان، مؤرخ ۱۵ / ۳ / ۱۳۹۲

زنان نیم از پیکر جامعۀ مارا تشکیل می دهد و میتوانند همچون مردان در تأمین انکشاف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورما نقش مؤثر ایفا نمایند؛ ولی از آنجائیکه جامعۀ افغانی یک جامعۀ مرد سالار است، زنان در طول تاریخ این سرزمین همیش انواع از مظالم اجتماعی، خشونت، ستم وتبعیض را متحمل گردیده اند. عقب ماندگی وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورما سبب گردیده است، تا انواع خشونت، ستم و تبعیض علیه آنها ادامه داشته باشد.

 قابل ذکر است، سعادت خانواده و کشور با موقعیت حقوقی، فامیلی و اجتماعی زنان ارتباط ناگسستنی دارد، بناءً موقف زن در جامعۀ ما و تأمین حقوق آنها یکی از مسائل بزرگ و مهم ملی کشور میباشد که باید به گونه معقول و در چوکات قانون راه حل آن جستجو و عملی گردد. 

حزب ملی ترقی وطن، در حالیکه خود را مطابق اهداف مرامی خویش مدافع منافع  حقوق مدنی افراد، ازجمله حقوق  زنان در کشور میداند، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میطلبد، تا با توجه به ارزشهای قانون اساسی کشور، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق رفع کلیه تبعیضات علیه زنان؛ انواع خشونت، ستم و تبعیض بر زنان در کشور ما پایان داده شود و حقوق حقۀ زنان توسط «قانون منع خشونت علیه زنان» در کشور تثبیت و تضمین گردد.

حزب ملی ترقی وطن از خواسته های برحق حقوق زنان و فعالیت آنها حمایت بی دریغ نموده، تمام نهاد های حامی حل عادلانۀ مسئله زن در داخل و خارج از کشور را به فعالیت های روشنگرانۀ مشترک و همآهنگ فرامی خواند، تا اقدامات مقتضی را براه انداخته و در بسیج و هماهنگی  نیروهای عدالت پسند نقش بسزای را در این راستا ومرحلۀ حساس کنونی تاریخی ایفا نمایند.

و من الله توفیق

 دارالانـشـــــــــــــــأ حزب ملی ترقی وطن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما