۲۴ ساعت

30 آوریل
بدون دیدگاه

بزم می کشــان

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

به استقبال غزل زیبای حضرت حافظ شیرازی به مطلع ذیل

” دمی با غم بسربردن جهان یکسر نمی ارزد”

” به می بفروش دلق ما کزین بهتـر نمی ارزد”

عزیزه عنایت

۲۸ – ۴ – ۲۰۱۲ هالند

 تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۱  ثور ۱۳۹۱ – ۳۰  اپریل  ۲۰۱۲ 

بزم می کشــان

تلاش زند گــی گاهــی به درد ســر نمی ارزد

دمی با اشک وغم بودن “جهان یکسرنمی ارزد”

مـریـزان اشک ازدیــده, برای حــاصل گــیتی

جهـان د ارد فنا درکف, به چشم تر نمی ارزد

مبـر,د ست طمع برنــا کسان ازبهــراین د نیـا

که این منت کشیدن ها به صدمن زرنمی آرزد

هرآن شاهی که رعیت پروری درخودنمی بیند

وجـودش یک دمی برتخت وتاج سرنمی ارزد

مران توسن, دراین وادی به استبداد مظلو مان

کـه سلطانـیی تویک جو,دمی محشر نمی ارزد

بـه پــای گـل نشستن درشـب مهتــاب درگلشـن

به بــزم می کشان بی بــاده و ساغـرنمی ارزد

(عزیزه)زند گی دارد غم وشــادی بــدامـا نـش

بجز لبخـنـدء روی لحظه ها دیگــر نمی ارزد

عزیزه عنایت 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما