۲۴ ساعت

08 دسامبر
بدون دیدگاه

با خبر !

شاد روان استاد صابر هروی

شاد روان استاد صابر هروی

مرحوم استاد صابر هروی

۱۳۷۶ پاکستان

 

 

 

 

 

با خبر !

تاریخ نشر پنجشنبه هفدهم قوس ۱۳۹۰ هشتم  دسامبر ۲۰۱۱

با خبر کشور فروشان با خبر

ای گروه ِ نا مسلمان با خبر

این سیه روزی نمی ماند بما

برشما آن ساز و سامان با خبر

کشور آباد ما را کرده اید

خیلی ها تخریب وویران با خبر

رعد و برق و سیل و طوفان و بلاست

آه و اشک ِ مستمندان با خبر

زود می آید به فرمان ِ خدا

روز عدل و داد و پرسان با خبر

خون ناحق گیرد از دامان تان

عنقریب ای نا به کاران با خبر

بی جزا هر گز نمی ماند دگر

کشتن حیوان و انسان با خبر

خود به آنچه کرده اید و میکنید

میشوید دست و گریبان با خبر

قبر هریک از شما را نسل نو

مینمایند سنگباران با خبر

مرحوم استاد صابر هروی

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما