۲۴ ساعت

29 نوامبر
بدون دیدگاه

تار شکسته !

روان شاد استاد صابر هروی

روان شاد استاد صابر هروی

روان شاد استاد صابر هروی

کابل  حمل ۱۳۶۸

تار شکسته !

تاریخ نشر سه شنبه  هشتم قوس ۱۳۹۰ –  ۲۹ نوامبر  ۲۰۱۱

چون آهنم  به آتش  حسرت  گداخته

واندر قمار  زنده گیم  پاک  باخته

از بیم  جان  ز چنگل  شهباز  رسته  ام

کو کو زنان ز باغ   تعیش  چو  فاخته

ناصح مخوان  حدیث  عروج  و نزول  من

بهتر زتو مرا غم  وحسرت  شناخته

تار  شکسته ام که  مرا مطرب  زمان

با  دخمه ی  جفا  و مرارت   نواخته

چین  وشیار چهره ام از رنج زنده گیست

صورتگر  ازل  به  ازینم   نساخته

دیگر  توان  درد و تحسر کجا ومن

دنیائ   پر  بهانه   بمن   خیلی  تاخته

افسوس  ازینکه با همه پر باری  و حیا

ماندم  میان   همنفسان    ناشناخته

روان شاد استاد صابر هروی

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما