۲۴ ساعت

21 سپتامبر
۲دیدگاه

نوای تاریخ

تاریخ نشردوشنبه ۳۱ سنبله  ۱۳۹۹ – ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

نوای تاریخ

رسول پویان

ز ژرفای تمدن سـر برون آورده فرهنگم

تکامل خـانـه دارد در دل آوار بیگ بنگم

اوستای دلـم پاکیزه تر از چشمۀ آب است

فواره می زنـد آب حیات از هر بن سنگم

نبندد نقش دیگر در دماغ دل به جز نیکی

زلال عشق وارمان ومحبت کرده یکرنگم

دل پاکان نیالایـد بـه تزویـر و ریا هـرگز

در اوج زیـرکی و هـشـیاری ضد نیرنگم

نگردد چیره اهـریمـن در کیـش اهـورایی

روان پاک زرتشتست درتصویـر ارژنگم

چراغ شرق از افکار وگفتارم شده روشن

بلِ یـونـان و الگویی بـرای روم و افرنگم

نوای ساز دل ها از رگ تاریخ می جوشد

به گوش هند وچین آوازموزون وهماهنگم

جهازاشتران برپشت رخش افسانۀ دردست

نباشد درخور سیر و سیاحت هر خر لنگم

دل مـستانـه ام در آتش نیکان اگـر سـوزد

شـراب جـام جـم فـوران کند از سینۀ تنگم

زبلخ وسغدوتیسفون وهریوامیرسددرگوش

نوای روشـن تاریخ از هـر شعـر و آهنگم

کشد حماسه ها بیرون ازجان خرد طوسی

بـه سـان رسـتـم آزاده بـا دیـوان در جـنگم

ز فارابی و سینا نور دانش گشته عالم گیر

دهـد افکار بیرونی و رازی علم در چنگم

شعوررودکی چنگ نکیسا می زند در بزم

شراب تاک خیام خوشه باران کرده آونگم

ز عـرفـان سـنایی نقـل سعـدی پند عطارم

شده باغ جهان پرسبزه وگلهای رنگ‏رنگم

بُوَد خورشیدعرفان ازدل شمس خرد تابان

جنون مـولـوی سجـاده را افکـنده در بنگم

کند آزاد از بند دو گیتـی عشـق حـافـظ را

دل پیر مغـان خمخانـه سـازد از سر منگم

خرد باعقل ودانش میکند عصرنوین آغاز

تکامل بسته آهنگ سفر در گوش فرسنگم

ز تدبیر و مـدارا پـایـۀ صلحـست پا بر جا

گل افشانی کند شمشیرِ عـدل و عقلِ تفنگم

چه داند طالب از اوج تمـدن در دل تاریخ

شده تاج درخشان بر سر خورشید اورنگم

نمودصلح امریکا وطالب ننگ تسلیم است

به دست دولـت ناپاک پاکـستان دهـد هنگم

به بزم شعروفرهنگ وهنربا خامه می آیم

به میدان نبرد حـق و باطل عـزم سرهنگم

۲۰/۹/۲۰۲۰

 

۲ پاسخ به “نوای تاریخ”

  1. admin گفت:

    خیلی زیبا ، درود به دوست محترم جناب رسول پویان. مهدی بشیر

  2. هماره چراغ سایت ۲۴ ساعت با تلاش دوست محترم مهدی بشیر روشن باد. شاد، تندرست و سرافراز باشید.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما